Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 7

     
 (10 imes a) (10 imes 4 = 40) (a imes 17) (a + 181)

 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 7

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 (a imes 4)

4.Bạn trung khu ra ga Hà Nội đánh dấu giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phạt từ ga tp hà nội lúc

Số tiếng tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga dùng Gòn

(3 tiếng 45 phút)

SE7

6 tiếng 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga sài Gòn

(15 tiếng 11 phút)

NA1

21 giờ đồng hồ 30 phút

7 giờ đồng hồ 34 phút

Vinh

(5 giờ đồng hồ 4 phút)

 Em hãy viết số tích hòa hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát điểm từ ga hà nội lúc….. Giờ. Sau ….. Tiếng ….. Phút vẫn tới ga tp sài gòn (Thành Phố hồ Chí Minh) dịp …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 khởi đầu từ ga thủ đô hà nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. Giờ …..phút.

c) nếu tàu SE7 xuất phát điểm từ ga thủ đô hà nội lúc 6 giờ 15 phút ngày một tháng 6 năm 2013 thì tàu đã tới ga sài thành lúc ….. Giờ….. Phút ngày ….. Tháng …..năm 2013.Quảng cáo

*

1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) (b imes 7) với b = 8

Giá trị của biểu thức (b imes 7) với b = 8 là (b imes 7 = 8 imes 7 = 56.)

b) (81:c) với c = 9

Giá trị của biểu thức (81:c) với c = 9 là $(81:c = 81:9 = 9.)

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

 $$10 imes a$$$$10 imes 4 = 40$$ $$10 imes 7 = 70$$ $$7 + 181 = 188$$
 $$a imes 17$$ $$4 imes 17 = 68$$ $$7 imes 17 = 119$$ $$9 imes 17 = 153$$
 $$a + 181$$ $$4 + 181 = 185$$ $$7 + 181 = 188$$ $$9 + 181 = 190$$

 3.

Xem thêm: Bài 1 Trang 61 (Luyện Tập) Sgk Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 61

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 $$a imes 4$$ $$5 imes 4cm$$ $$18 imes 4cm$$ $$131 imes 4dm$$ $$73 imes 4m$$

4.Bạn vai trung phong ra ga Hà Nội khắc ghi giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phát từ ga hà nội thủ đô lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ đồng hồ 45 phút

Ga sử dụng Gòn

(3 giờ đồng hồ 45 phút)

SE7

6 tiếng 15 phút

32 giờ đồng hồ 56 phút

Ga sử dụng Gòn

(15 tiếng 11 phút)

NA1

21 giờ đồng hồ 30 phút

7 giờ đồng hồ 34 phút

Vinh

(5 giờ đồng hồ 4 phút)

Viết số tích phù hợp vào vị trí chấm :

a) Tàu SE1 khởi nguồn từ ga hà nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga sài thành (Thành Phố hồ Chí Minh) dịp 3 giờ đồng hồ 45 phút.

b) Tàu NA1 xuất phát điểm từ ga tp. Hà nội lúc 21 giờ đồng hồ 30 phút và tới Vinh thời gian 5 tiếng 4 phút.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Lớp 9 Tập 1 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Soạn Văn Lớp 9 Tập 1 Hay Nhất, Ngắn Gọn

c) trường hợp tàu SE7 xuất phát điểm từ ga hà thành lúc 6 tiếng 15 phút ngày một tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga thành phố sài gòn lúc 15 giờ đồng hồ 11 phút ngày 2 mon 6 năm 2013.