Toán lớp 7 bài ôn tập chương 1

     

Giải bài bác 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu cha cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài ôn tập chương 1


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế như thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào ko là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết những công thức:

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số.

- phân tách hai lũy thừa cùng cơ số không giống 0.

- Lũy quá của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy thừa của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phạt biểu đặc thù cơ bạn dạng của tỉ lệ thức. Viết phương pháp thể hiện tính chất của hàng tỉ số bởi nhau.


Quan hệ giữa các tập phù hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán vào Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện những bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền các kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ tương thích vào chỗ chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các khẳng định sau, xác minh nào đúng, xác định nào sai?

a) Tập hợp những số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và những số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.

Xem thêm: Soạn Ca Dao Dân Ca Những Câu Hát Về Tình Cảm Gia Đình, Ca Dao, Dân Ca Những Câu Hát Về Tình Cảm Gia Đình


=> Xem lí giải giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền các số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem lí giải giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện nay phép tính và cho thấy thêm giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem trả lời giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài các cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần với các số 3; 4; 5.


=> Xem lý giải giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện những phép tính sau (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu có thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem lý giải giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng trào lưu kế hoạch nhỏ dại của Đội, cha chi nhóm 7A; 7B; 7C đã thu gom được tổng số 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn nhận được của bố chi team tỉ lệ lần lượt với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được ở mỗi bỏ ra đội.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Chuyển động vận dụng với tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý hiếm của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem lý giải giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem trả lời giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.


=> Xem lý giải giải

Từ khóa kiếm tìm kiếm google:


giải bài bác 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài bác 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Xem thêm: Động Cơ Điện Là Gì? Các Phương Pháp Khởi Động Động Cơ Không Đồng Bộ


Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk đồ lí 7
Giải sgk sinh học tập 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thiết bị lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị hoàn hảo của một trong những hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
Bài 6: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ
Bài 7: tỉ lệ thức
Bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm cho tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số với đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 2: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 4: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: khía cạnh phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a không giống 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng tuy vậy song


Bài 1: hai đường thẳng vuông góc, hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song
Bài 2: định đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
Bài 3: quan hệ giới tính giữa tính vuông góc với tính tuy nhiên song của hai đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng tía góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: hai tam giác bởi nhau
Bài 2: ngôi trường hợp đều nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: ngôi trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bởi nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com