Getting Started Unit 8: Films

     

Tìm những câu hỏi trong bài bác đàm thoại mà lại hỏi về phim Crazy Coconut (Cây dừa điên). Tiếp nối nghe, kiểm soát và lặp lại các câu hỏi


Task 1. Listen and read. 

(Nghe cùng đọc.)

What film shall we see?

Duong: I"m bored. Vì chưng you have any plans this evening?

Mai: No... What shall we do?

Duong: How about seeing a film?

Mal: Good idea! What shall we see?

Duong: Let"s take a look at the film section of the paper. It says that trắng Sands is showing at Kim Dong Cinema at 8:00 o"clock tonight.

Bạn đang xem: Getting started unit 8: films

Mai: It"s a horror film. That"s too frightening for me.

Duong: OK, they are also showing Crazy Coconut at Ngoc Khanh Cinema.

Mai: What kind of film is it?

Duong: It"s a lãng mạn comedy.

Mai: What is it about?

Duong: It"s about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island và have to lớn live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end.

Mai: Who does it star?

Duong: It stars Julia Roberts và Brad Pitt.

Mai: What have critics said about it?

Duong: Most of them say it"s very funny and entertaining.

Mai: Hmm. I know. Why don"t we decide when we get there?

Duong: OK, good idea!

*

a. Read the conversation again and answer the questions

(Đọc bài đàm thoại đợt tiếp nhữa và trả lời những câu hỏi.)

1. What does Duong suggest doing tonight? 

(Dương đề nghị làm cái gi tối nay?)

A. Watching a TV show. (Xem một công tác truyền hình.)

B. Watching a film. (Xem một bộ phim.)

C. Staying at home. (Ở nhà.)

2. Where does Duong find cinema information?

(Dương tìm tin tức về rạp chiếu phim giải trí phim sinh hoạt đâu?)

A. In a newspaper. (Trong một tờ báo.)

B. By asking Mai. (Bằng giải pháp hỏi Mai.)

C. On the Internet. (Trên Internet.)

3. Why doesn"t Mai want to see trắng Sands?

(Tại sao Mai lại không muốn xem trắng Sands?)

A. She doesn"t lượt thích that type of film. (Cô ấy ko thích một số loại phim đó.)

B. It"s not on at the right time. (Đó là buổi trưa vào đúng thời điểm.)

C. She has seen the film before. (Cô đã từng có lần xem tập phim trước đó.)

4. How vị critics feel about Crazy Coconut?

(Các bên phê bình cảm xúc thế như thế nào về Crazy Coconut?)

A. They all like it. (Họ những thích nó.)

B. They don"t lượt thích it. (Họ không phù hợp nó.)

C. Many of them like it. (Nhiều người trong những họ thích nó.)

5. Which film bởi vì Mai & Duong decide lớn watch?

(Bộ phim nào mà lại Mai cùng Dương quyết định xem?)

A. Trắng Sands. (Cát Trắng.)

B. Crazy Coconut. (Crazy Coconut.)

C. They haven"t decided yet. (Họ vẫn chưa quyết định.)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình ngán quá. Cậu đầu tư gì tối nay không?

Mai: Không... Chúng ta sẽ có tác dụng gì?

Dương: họ đi coi phim nhé?

Mai: Ý kiến tốt đấy! họ sẽ coi gì?

Dương: họ hãy xem phần phim ảnh của tờ báo kìa. Nó đề là phim bờ cát trắng đang chiếu làm việc rạp Kim Đồng cơ hội 8 giờ tối nay.

Mai: Nó là phim kinh dị. Phim đó làm cho mình hại lắm.

Dương: Được thôi, cũng có thể có phim Cây dừa điên đang chiếu sinh sống rạp Ngọc Khánh.

Mai: Đó là phim gì?

Dương: Phim hài lãng mạn.

Xem thêm: Soạn Toán 8 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất, Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất

Mai: Nó nói về gì?

Dương: Nó nói đến nữ giáo sư nổi tiếng và một nam ngôi sao 5 cánh phim ảnh. Chúng ta bị đắm tàu trên hòn đảo sa mạc và yêu cầu sống cùng nhau. Mặc dù vị giáo sư thuở đầu rất ghét nam ngôi sao 5 cánh điện ảnh, nhưng sau đó cô ấy đang đem lòng yêu thương anh ta vào cuối phim. 

Mai: Ai đóng góp vậy?

Dương: ngôi sao 5 cánh Julia Roberts cùng Brad Pitt.

Mai: gần như nhà phê bình nói gì về nó?

Dương: đa số họ nói rằng nó rất hài hước và mang tính giải trí.

Mai: Ừ, mình biết rồi. Trên sao chúng ta không quyết định khi chúng ta đến đó?

Dương: Được, chủ kiến hay đấy! 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B2. A3. A4. C5. C

Bài 1b

1b. Find the questions in the conversation that ask about Crazy Coconut. Then listen, check and repeat the questions.

(Tìm những thắc mắc trong bài xích đàm thoại nhưng hỏi về phim Crazy Coconut (Cây dừa điên). Sau đó nghe, kiểm soát và lặp lại những câu hỏi.)

a. Type of film (Thể loại phim)

_____________________

b. Actors/Stars (Diễn viên / Ngôi sao)

_____________________

c. The plot (the story) (Cốt truyện)

_____________________

d. Reviews (critics"opinion about the film) (Đánh giá - ý kiến của những nhà phê bình về phim)

_____________________

*

Lời giải chi tiết:

1. What kind of film is it?

(Thể một số loại phim là gì?)

2. Who does it star?

(Ai là ngôi sao?)

3. What is it about?

(Cốt truyện (câu chuyện) - Nó nói tới cái gì?)

4. What have critics said about it?

(Những ý kiến reviews về nó là gì?)


Task 2. Match the types of films with their definitions. Then listen, check and repeat.

(Nối những các loại phim với khái niệm của chúng. Tiếp nối nghe, kiểm tra và lặp lại.) 

1. A film that tries to make audiences laugh.

 

a. Science fiction (sci-fi)

2. A film that features cartoon characters.

 

b. Lãng mạn comedy

3. A film that is mix in the future, often featuring science.

 

c. Thriller

4. A film that tells an exciting story about murder or crime.

 

d. Comedy

5. A film which combines comedy with a love story.

 

e. Documentary

6. A film that shows real life events or stories.

 

f. Animation

7. A film in which strange và frightening things happen.

 

g. Action

8. A film that usually features lots of stunts & fighting.

 

h. Horror

Are there any other types of films you can add to the list?

(Có các loại phim như thế nào khác nhưng mà em hoàn toàn có thể thêm vào danh sách trên không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d2 - f3 - a4 - c 
5 - b 6 - e7 - h 8 - g

1 - d: A film that tries to make audiences laugh = comedy

(Một tập phim cố cố kỉnh làm cho khán giả cười. = phim hài)

2 - f: A film that features cartoon characters = animation

(Một bộ phim truyện có các nhân vật hoạt hình = phim hoạt hình)

3 - a: A film that is mix in the future, often featuring science = science fiction (sci-fi)

(Một phim diễn ra ở tương lai, thường nói về khoa học = khoa học tập viễn tưởng)

4 - c: A film that tells an exciting story about murder or crime = thriller

(Một phim nói về một mẩu chuyện thú vị về kẻ cạnh bên nhân hoặc tù hãm = phim ly kỳ, kỳ dị)

5 - b: A film which combines comedy with a love story = romantic comedy

(Một phim kết hợp vui nhộn với một câu chuyện tình yêu = phim hài lãng mạn)

6 - e: A film that shows real life events or stories = documentary

(Một phim trình bày những sự kiện hoặc câu chuyện đời sống thực thụ = phim tài liệu)

7 - h: A film in which strange & frightening things happen = horror

(Một phim trong các số ấy những,điều đáng sợ với kỳ lạ xảy ra = phim kinh dị)

8 - g: A film that usually features lots of stunts & fighting = action

(Một phim thường có nhiều trò nguy hại và kungfu = phim hành động)

Are there any other types of films you can add to the list?

(Có nhiều loại phim làm sao khác cơ mà em có thể thêm vào list trên không?)

- Historic film: about events and story is the past.

(Phim kế hoạch sử: nói tới những vụ việc và câu chuyện trong quá khứ.)

- sport film: story about sport.

Xem thêm: Tổng Của Hai Số Là 100, Hiệu Của Chúng Là 20 Và Thương Cảu Hai Số Bằng 2,25

(Phim thể thao: nói tới những sự kiện thể thao.)


Task 3a. Think of a film. Fill in the blanks below. 

(Nghĩ về một phim. Điền vào nơi trống mặt dưới.)

- Type of film:__________

- Actors/ Stars:________

- The plot:____________

- Review:_______________

Lời giải đưa ra tiết:

- Type of film: thắm thiết comedy 

(Loại phim: hài lãng mạn)

- Actors/ stars: bầu Hoa, Kathy Nguyen, Dustin Nguyen.

(Diễn viên/ ngôi sao: Thái Hòa, Kathy Nguyễn, Dustin Nguyễn)

- The plot: About the love between & doorman in a luxury khách sạn and a rich female guest. 

(Cốt truyện: Nói về chuyện yêu đương giữa một phái mạnh trai nhân viên trực cửa trong một khách hàng sạn phong cách và một nữ giới khách giàu có.)