TAM GIÁC ABC VUÔNG TẠI A, ĐƯỜNG CAO AH. BIẾT AB = 4CM; CH = 6CM. KHI ĐÓ BC = CM.

     

\(\Leftrightarrow AH=\dfrac{AB\cdot AC}{BC}=\dfrac{4.5\cdot6}{7.5}=\dfrac{27}{7.5}=3.6\left(cm\right)\)

Vậy: AH=3,6cm

b) Áp dụng định lí Pytago vàoΔACH vuông tại H, ta được:

\(AC^2=AH^2+CH^2\)

\(\Leftrightarrow CH^2=4.5^2-3.6^2=7.29\)

hay CH=2,7(cm)

Ta có: BH+CH=BC(H nằm giữa B và C)

nên BH=BC-CH=7,5-2,7=4,8(cm)

Vậy: BH=4,8cm; CH=2,7cm


A. DE = 12cm

Đáp án chính xác

Tứ giác AEHD là hình chữ nhật vì: A^=E^=D^=90o nên DE = AH.Xét ABC vuông tại A có: AH2 = HB.HC = 9.16 = 144 => AH = 12Nên DE = 12cmĐáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH và đường trung tuyến AM. Độ dài đoạn thẳng HM là:


Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết AB : AC = 3 : 4 và AH = 6cm. Tính độ dài các đoạn thẳng CH

Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 30cm và AC = 40cm, đường cao AH, trung tuyến AM. Tính BH, HM, MC

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 10cm, AH = 6cm. Tính độ dài các cạnh AC, BC của tam giác ABC.

Bạn đang xem: Tam giác abc vuông tại a, đường cao ah. biết ab = 4cm; ch = 6cm. khi đó bc = cm.

Tìm x trong hình vẽ sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

*

Tính x, y trong hình vẽ sau:

*

Cho tam giác ABC vuông tại A, chiều cao AH và AB = 5; AC = 12. Đặt BC = y, AH = x. Tính x, y

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết ABAC=37, đường cao AH = 42cm. Tính BH, HC

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB : AC = 3 : 4 và AB + AC = 21. Tính các canh của tam giác ABC

Cho ABCD là hình tháng vuông A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD = 12cm, DC = 25cm. Tính độ dài BC, biết BC


Cho ∆ABC cân tại A, kẻ đường cao AH và CK. Biết AH = 7,5cm; CK = 12cm. Tính BC, AB

Tính diện tích hình thang ABCD có đường cao bằng 12cm, hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau, BD = 15cm.

Xem thêm: Bài 9: Cấu Tạo Tính Chất Của Cơ, Sinh Học 8 Bài 9: Cấu Tạo Và Tính Chất Của Cơ

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết BH = 4cm, CH = 9cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB và AC. Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E lần lượt cắt BC tại M, N (hình vẽ).

Xem thêm: Cách Vẽ Trang Trí Đường Diềm Lớp 6 Bài 14: Vẽ Trang Trí, Bài 14 : Vẽ Trang Trí

*

Tính độ dài đoạn thẳng DE

“Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng…”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm AB, AC. Biết HM = 15cm, HN = 20cm. Tính HB, HC, AH


Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) kẻ đường cao \(AH.\) Biết \(AH = 4cm,\,\,\,\frac{{HB}}{{HC}} = \frac{1}{4}.\) Tính chu vi tam giác\(ABC.\)A \(5\sqrt{5} + 8\,\,cm\)B \(6\sqrt{5} + 12\,\,cm\)C \(4\sqrt{5} + 8\,\,cm\)D \(6\sqrt{5} + 10\,\,cm\)


Tính độ dài cạnh AH, AB, AC, BC, biết HB=4cm,HC=9cm


tam giác ABC vuông tại A; AH\(\perp\)BC(H\(\in\)BC). biết HB=4cm,HC=9cm. tính độ dài cạnh AH,AB,AC,BC


Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính độ dài BC, AH, AB, biết HB = 4cm, HC = 9cm.


Những câu hỏi liên quan

Cho tam giác ABC vuông tai A, đường cao AH

a,Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH, AC, BC và AH

b,Cho biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và AH

câu 1:Cho tam giác ABC,vuông tại A,đường cáo AH(H thuộc BC).Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CH

Câu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH(H thuộc BC).Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài các cạnh AB,AC

Câu 3:cho tam giac abc vuông tại a,biết ab-3cm,ac=4cm,

a.tinh bc

b:kẻ đường cao ah,tính bh

Câu 4:cho tam giác ABC Vuông tại A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác