Người Ta Đẩy Một Cái Thùng Có Khối Lượng 55Kg

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Người ta đẩy một chiếc thùng có khối lượng 55kg theo phương ngang với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma giáp trượt giữa thùng với mặt phẳng là 0,35. Tính vận tốc thùng, đem g = 9,8m/s2

A. 0,57m/s2

B. 0,6m/s2

C. 0,35m/s2

D. 0,43m/s2Người ta đẩy một cái thùng có cân nặng 55 kilogam theo phương ngang với lực 220 N làm thùng vận động trên khía cạnh phẳng ngang. Hệ số ma ngay cạnh trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính tốc độ thùng, đem g = 9 , 8 m / s 2 .

Bạn đang xem: Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55kg

A. 0,57 m / s 2

B. 0,6 m / s 2

C. 0,35  m / s 2

D. 0,43 m / s 2


*

Người ta đẩy một chiếc thùng có cân nặng 55 kilogam theo phương ngang với lực 220 N làm cho thùng chuyển động trên phương diện phẳng ngang thông số ma tiếp giáp trượt thân thùng cùng mặt phẳng là 0,35. Tính vận tốc của thùng. Rước g = 9,8 m/ s 2


Chọn chiều của lực công dụng làm chiều dương:

F m s = μ t mg = 0,35.55.9,8 = 188,65 N ≈ 189 N

Do đó a = (F - F m s )/m = (220 - 189)/55 ≈ 0,56(m/ s 2 )


người ta đẩy một cái thùng có cân nặng 40kg theo phương ngang với 1 lực là 240N có tác dụng thùng hoạt động trên mặt phẳng ngang . Hệ số ma liền kề trượt giữa thùng cùng mặt phẳng là 0,25. Tính vận tốc của thùng . Lấy g = 9,8m/s2


Theo định quy định II Newton: (overrightarrowP+overrightarrowN+overrightarrowF+overrightarrowF_ms=m.overrightarrowa)

Chiếu phương trình lên Oy: (N-P=0Rightarrow N=P=mg=40.9,8=392left(N ight))

Chiếu phương trình lên Ox: (-F_ms+F=ma)

(Rightarrow-mu N+F=ma)

(Rightarrow a=dfracF-mu Nm=dfrac240-0,25.39240=3,55left(dfracms^2 ight))


*

Chọn hệ trục Oxy như hình.

Chiều dương là chiều chuuyeern động.

Theo định cơ chế ll Niu-tơn:

(overrightarrowFms+overrightarrowP+overrightarrowN+overrightarrowF=m.overrightarrowa) (1)

Chiếu lên trục Ox ta đc:

(F-F_ms=ma) (2)

Chiếu (1) lên trục Oy ta đc:

 (N-P=0Rightarrow N=P=mg) (3)

(F_ms=mucdot N) (4)

Từ (left(2 ight).left(3 ight),left(4 ight)) ta suy ra:

(F-F_ms=ma)

(Rightarrow a=dfracF-F_msm=dfrac240-0,25cdot40cdot9,840=3,55)m/s2


Bài 13.9 trang 33 Sách bài tập đồ Lí 10: Người ta đẩy một cái thùng có trọng lượng 55 kilogam theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang hệ số ma gần kề trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính vận tốc của thùng. Rước g = 9,8 m/s2.

Xem thêm: Mua Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Lớp 2 &Ndash; Phương Nam Retail


Chọn chiều dương là chiều lực công dụng lên thùng.

(F_ms=mu_tmg=0,35cdot55cdot9,8=188,65left(N ight))

(Rightarrow a=dfracF-F_msm=dfrac220-188,6555=0,57left(dfracms^2 ight))


Người ta đẩy một cái thùng gồm khối lương 50kg theo phương nằm hướng ngang với lực 200 N làm cho thùng hoạt động trên mặt phẳng ngang. Thông số ma cạnh bên giữa thùng với mặt phẳng là 0,3. Tính gia tốc của thùng. Mang đến g=10m/s ²


Theo định chính sách II Niu tơn

(overrightarrowF_k+overrightarrowF_ms+overrightarrowN+overrightarrowP=mcdotoverrightarrowa)

Chiếu lên Oy: (N=P=mg)

Chiếu lên Ox: (F_k-F_ms=mcdot aRightarrow a=dfracF_k-mucdot mcdot gm)

(a=dfrac200-0,3cdot50cdot1050=1left(dfracms^2 ight))


Người ta đẩy một chiếc thùng có trọng lượng 50kg theo phương ngang bằng một lực 150N. Thông số ma gần kề giữa thùng cùng mặt sàn là 0,35. Rước g = 10m/ s 2 . Hỏi thùng có hoạt động không? Lực ma sát công dụng lên thùng là bao nhiêu?

A. Thùng gửi động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 175N

B. Thùng đưa động. Lực ma sát tính năng vào thùng là 170N

C. Thùng không đưa động. Lực ma gần kề nghỉ công dụng vào thùng là 175N

D. Thùng không đưa động. Lực ma liền kề nghỉ tính năng vào thùng là 150N


Lực ma sát tính năng vào thùng là:

→ F m s = μ N = μ m g = 0 , 35.50.10 = 175 N

Nhận thấy Lực ma sát chức năng vào thùng to hơn lực đẩy của tín đồ đẩy thùng đề nghị thùng không chuyển động.

Xem thêm: Unit 5: Getting Started Trang 58 Unit 5 Sgk Tiếng Anh 11 Mới

Đáp án: C


đấy 1 thùng có cân nặng 50kg theo phương ngang cùng với lực 150 N làm thùng vận động ,cho biết thông số ma liền kề trượt giữa thùng với mặt sàn là 0,2, vận tốc của thùng là bao nhiêu, lấy`1 g=10m/s^2

giải dùm mình đề xuất gấp chiều nay dịp 2h


Một fan kéo một chiếc thùng nặng nề 80kg bởi một lực 150N để dòng thùng di chuyển theo phương nằm ngang. Biết thông số ma cạnh bên giữa thùng cùng mặt phẳng là 0,02. Giả dụ lực kéo theo phương ngang thì tốc độ của thùng là:

A.1,875 m/s2 B. 1,675 m/s2 C. 2,075 m/s2 D. A, B, C đa số sai


Định chính sách ll Niu-tơn:

(overrightarrowF+overrightarrowF_ms=mcdotoverrightarrowa)

(Rightarrow F-F_ms=mcdot a) (1)

Lực ma sát: (F_ms=mu mg=0,02cdot80cdot10=16N)

Thay vào (1) ta đc:

(Rightarrow a=dfracF-F_msm=dfrac150-1680=1,675)m/s2

Chọn B.

 


Một người đang đẩy thùng sản phẩm trượt xung quanh phẳng nằm ngang, thùng hàng dịch chuyển theo phương ngang và hướng sang mặt trái. Hãy cho thấy thêm lực ma sát công dụng lên thùng hàng mang tên là gì? Lực ma sát này có phương chiều rứa nào? *