Bài tập trắc nghiệm sinh học 7 có đáp án và lời giải chi tiết

     
*
Lý thuyết và 600 câu trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án gồm tất cả 51 bài bác viết. Nội dung ví dụ như sau:
Lý thuyết & 600 câu trắc nghiệm Sinh học 7 tất cả đáp án giúp các em học viên tổng hợp kiến thức về lí thuyết cũng giống như làm những bài tập trắc nghiệm, tự đó chũm chắc kiến thức và kỹ năng và đạt được hiệu quả cao trong các kì thi.

Mục lục định hướng & 600 câu trắc nghiệm Sinh học 7 bao gồm đáp án

Lý thuyết, 600 câu hỏi Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 7 chọn lọc có đáp án

Lý thuyết và Trắc nghiệm bài xích 1: nhân loại động vật đa dạng, phong phúLý thuyết và Trắc nghiệm bài 2: Phân biệt động vật hoang dã với thực vật. Đặc điểm tầm thường của động vật hoang dã - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 4: Trùng roi - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 5: Trùng biến chuyển hình cùng trùng giầy - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 6: Trùng kiết lị và trùng sốt lạnh - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 7: Đặc điểm tầm thường và vai trò trong thực tiễn của Động đồ vật nguyên sinh - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 8: Thủy tức - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 9: Đa dạng của ngành Ruột vùng - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột vùng - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 11: Sán lá gan - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 12: một trong những giun dẹp không giống và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài xích 13: Giun đũa - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài 14: một số giun tròn không giống và điểm sáng chung của ngành Giun tròn - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài 15: Giun đất - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 17: một số trong những giun đốt khác và điểm lưu ý chung của ngành Giun đốt - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài 18: Trai sinh sống - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài xích 19: một trong những thân mềm không giống - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 21: Đặc điểm thông thường và sứ mệnh của ngành Thân mượt - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 22: Tôm sông - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 24: Đa dạng cùng vai trò của lớp gần kề xác - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài xích 26: Châu chấu - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 29: Đặc điểm phổ biến và vai trò của ngành Chân khớp - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 30: Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sinh sống - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài 31: cá chép vàng - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 33: cấu trúc trong của cá chép vàng - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 34: Đa dạng và điểm lưu ý chung của các lớp Cá - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 35: Ếch đồng - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng thê - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài xích 38: Thằn lằn láng đuôi lâu năm - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 39: cấu tạo trong của thằn lằn - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 40: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp trườn sát - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 41: Chim người thương câu - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 43: cấu trúc trong của chim tình nhân câu - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 46: Thỏ - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 47: cấu tạo trong của thỏ - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, cỗ Thú túi - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 49: Đa dạng của lớp thú cỗ dơi và bộ cá voi - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ in sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn uống thịt - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và bộ linh trưởng - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 53: môi trường sống với sự vận động di chuyển - Sinh học 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài xích 55: Tiến hóa về tạo thành - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài 56: Cây tạo nên giới động vật - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 57: Đa dạng sinh học - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) - Sinh học tập 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 59: phương án đấu tranh sinh học tập - Sinh học tập 7Lý thuyết và Trắc nghiệm bài bác 60: Động vật quý hiếm - Sinh học 7Lý thuyết & Trắc nghiệm bài bác 63: Ôn tập - Sinh học 7