CÁCH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán xác định tác dụng kinh doanh - tài khoản 911, xác định và phản ánh kết quả vận động kinh doanh trong một kỳ kế toán, bí quyết hạch toán các bút toán kết chuyển vào cuối kỳ trong Doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Cách xác định kết quả kinh doanh

1.Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh:

- dùng để làm xác định cùng phản ánh kết quả vận động kinh doanh và các vận động khác của bạn trong một kỳ kế toán.

- Kết quả hoạt động kinh doanh của người sử dụng bao gồm: Kết quả chuyển động sản xuất, tởm doanh, kết quả hoạt động tài bao gồm và kết quả vận động khác.

- Kết quả chuyển động sản xuất, sale là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá chỉ vốn hàng chào bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, không cử động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan tiền đến chuyển động kinh doanh bđs đầu tư, như: giá thành khấu hao, ngân sách sửa chữa, nâng cấp, chi tiêu cho mướn hoạt động, ngân sách thanh lý, nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư), bỏ ra phí bán sản phẩm và chi phí làm chủ doanh nghiệp.

- Kết quả chuyển động tài đó là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập của chuyển động tài thiết yếu và giá thành hoạt đụng tài chính.

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác và các khoản giá cả khác và ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SƠ ĐỒ CHỮ T HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 911

*

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kết cấu và nội dung thông tin tài khoản 911:

Bên Nợ

Bên Có

- Trị giá vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ đã bán;

- chi tiêu hoạt hễ tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và ngân sách chi tiêu khác;

- đưa ra phí bán sản phẩm và bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp;

- Kết gửi lãi.

- lợi nhuận thuần về số sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ đã bán trong kỳ;

- Doanh thu hoạt động tài chính, những khoản thu nhập cá nhân khác cùng khoản kết đưa giảm ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

- Kết đưa lỗ.

Xem thêm: Cách In A5 Trên Giấy A4 Trong Word, Cách In A4 Thành 2 Tờ A5 Trong Word, Excel

Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 1 số ít nghiệp vụ:

Hạch toán kết gửi Doanh thu:

a) vào cuối kỳ kế toán, tiến hành việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định hiệu quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

có TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

b) cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu vận động tài bao gồm và các khoản các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 - thu nhập cá nhân khác

có TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Hạch toán kết chuyển chi phí:

c) Kết gửi trị giá chỉ vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ đã tiêu hao trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

gồm TK 632 - giá vốn hàng bán.

d) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển túi tiền hoạt động tài thiết yếu và những khoản giá thành khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

có TK 635 - túi tiền tài chính

bao gồm TK 811 - túi tiền khác.

đ) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển bỏ ra phí bán hàng và làm chủ doanh nghiệpphát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

có TK 641, 642 - (Nếu theo Thông tư 200)

gồm TK 6421, 6422 - (Nếu theo Thông tứ 133)

e) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh

tất cả TK 8211 - ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán kết đưa lãi lỗ cuối năm:

g) Kết gửi kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế không phân phối:

- Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

có TK 421 - roi sau thuế chưa phân phối.

- Kết đưa lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - lợi nhuận sau thuế không phân phối

bao gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Xem thêm: Các Dạng Địa Hình Trên Trái Đất ? Các Dạng Địa Hình Trên Trái Đất

--------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng chúng ta làm tốt công việc kế toán !Nếu bạn có nhu cầu học giải pháp kê khai thuế GTGT, TNCN tháng/quý, cách hạch toán sổ sách, Lương, BHXH, xác định giá cả được trừ - không được trừ, phẳng phiu lãi lỗ, lên report tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm ... có thể tham gia Khóa học kế toán tài chính thực hành tổng hợp.