CÁCH VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐẸP

     

Làm vắt nào để bạn có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ nam nữ giữa những phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thi công mà chúng ta chọn nên dựa vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của khách hàng khi chế tác sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó đề nghị phải cụ thể đến nấc nào?Bạn rất có thể làm gì nhằm sơ đồ tư duy của khách hàng hấp dẫn hơn?