Cách Tụng Kinh Cứu Khổ

     

Phẩm Phổ Môn, khiếp Phổ Môn hay gớm Quán Thế Âm và gọi đủ là quan liêu Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm bài bác kinh nói về hạnh nguyện độ sinh của Bồ tát quan lại Thế Âm. Khi gặp khổ nạn, nhất trung ương xưng niệm thương hiệu Đức nhân tình Tát Quán nỗ lực Âm thì Ngài đã hướng theo music cầu cứu đó mà giải cứu giúp khổ nạn cho. Vậy nghi thức tụng kinh Phổ Môn như thế nào? Hãy thuộc olympiaplus.vn tìm kiếm hiểu. 


*

NGHI THỨC TỤNG gớm DIỆU PHÁP LIÊN HOAPHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN(KINH PHỔ MÔN – CẦU AN)

Chú ý lúc tụng ghê Phổ Môn

Từng ngôn từ trong gớm Phổ Môn tất cả nghĩa lý khôn xiết thâm sâu cùng vi diệu, mang ý nghĩa ẩn dụ siêu cao, đọc qua một hai lần cấp thiết nào họ hiểu rõ được. Vì chưng đó, khi tụng kinh, họ phải nhiệt thành thành kính. Phải có tâm khẩn thiết trân quý từng câu chữ.Bạn đang xem: giải pháp tụng kinh cứu vớt khổ

Trước lúc tụng ghê Phổ Môn, ta cần rửa tay, súc miệng cho thật sạch và y phục yêu cầu trang nghiêm.Khi ngồi, đứng đề nghị giữ thân mang lại ngay thẳng.Lúc lạy xuất xắc quỳ buộc phải giữ thân đoan nghiêm.Miệng tụng đọc âm thanh vừa đầy đủ nghe.

Bạn đang xem: Cách tụng kinh cứu khổ

Điều quan trọng khi tụng ghê Phổ Môn là buộc phải thể nhập được những ý nghĩa sâu sắc trong Kinh với ứng dụng, thực hành trong đời sống. Đọc, tụng tởm Phổ Môn không chỉ để được Bồ-tát quan tiền Thế Âm gia hộ, mà quan lại trọng hơn, chúng ta nên để tâm đến phương pháp “quán chiếu cuộc đời” và phương thức “sống không sợ hãi” của vị Bồ-tát nổi tiếng dung hòa và tuy nhiên hành giữa tình thương và trí tuệ, để an lạc và thảnh thơi của mình và tha nhân được tạo lập ngay lập tức từ hiện nay kiếp.

Video tụng gớm phổ môn - thầy phù hợp trí thoát

NGUYỆN HƯƠNG

(Tùy khóa lễ, có thể lược bớt)(Vị minh chứng hoặc nhà lễ mật niệm :)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI :

Án lam. (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP :

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)(Duy na chập chuông 2 cái, đánh 3 tiếng, chập ¦¦ ¦¦ ¦ ¦Vị chứng minh hoặc công ty lễ ráng 3 cây hương, quỳ ngay lập tức thẳng, kính cẩn, niệm khủng : )Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư mê thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. ¦ (1 xá)Nam tế bào Tây phương rất Lạc quả đât Đại tự Đại bi A Di Đà Phật, tác đại hội chứng minh. ¦ (1 xá)Nam tế bào Tây thiên Đông độ, vn Lịch đại Chư vị Tổ sư, tác đại triệu chứng minh.¦ (1 xá) Nguyện rước lòng thành kính, giữ hộ theo đám mây hương, Phảng phất khắp mười phương, Cúng nhường nhịn ngôi Tam bảo. Thề trọn đời duy trì đạo, Theo trường đoản cú tánh làm lành, thuộc pháp giới bọn chúng sanh, mong Phật tự gia hộ, Tâm người thương đề kiên cố, Chí tu học vững bền, Xa bể khổ mối cung cấp mê, Chóng quay về bờ giác. ¦ Ngưỡng bạch chư Phật cha đời trong mười phương quả đât : Tại chùa . . . . . . , nay gồm chư tín công ty . . . . . Chân thành sắm sửa hương đăng hoa quả có tác dụng lễ kỳ an. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo, Bổn sư say mê Ca Mâu Ni Phật, Đại bi Linh chạm màn hình Quán ráng Âm bồ tát xót doanh gia hộ, chư Phật tử . . . . . . . . . . . . . . Pháp danh . . . . . . . . . , . . . Tuổi. Và toàn bộ gia quyến : bị bệnh thuyên giảm, tai nạn ngoài ý muốn tiêu trừ, phước huệ trang nghiêm, thân trọng điểm an lạc, vạn sự kiết tường, tùy trung ương mãn nguyện. Nguyện cùng toàn bộ pháp giới chúng sanh : tinh tấn tu hành, mau chóng thành Phật quả. ¦ (Nếu gồm cầu hết sức ..., thì cầu nguyện thêm)

Hương xông đỉnh báu,Giới định tuệ hương,Giải thoát, giải thoát tri kiến quý khôn lường,Ngào ngạt khắp muôn phương,Thanh tịnh chổ chính giữa hương,Đệ tử nguyện thờ dường.Nam mô hương thơm Cúng Dường tình nhân tátMa ha tát. (3 lần) ¦¦ ¦ > œ

KỆ PHÁP VƯƠNG

Đấng Pháp vương vô thượng, cha cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, phụ vương lành phổ biến bốn loài. Quy y tròn một niệm, kết thúc sạch nghiệp tía kỳ, Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. ¦

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh, tánh thườngrỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới Đế châu ví đạo tràng,Mười phương Phật bảo hào quangsáng ngời, Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.¦ (1 xá)

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trọng tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không trở nên pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền đức Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam bảo. ¦ (1 lạy)Chí chổ chính giữa đảnh lễ : Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương lai Hạ sanh Di Lặc tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi tình nhân tát, Đại hạnh Phổ Hiền nhân tình tát, Hộ pháp Chư tôn tình nhân tát, Linh tô Hội thượng Phật người thương tát. ¦ (1 lạy)Chí trung khu đảnh lễ : Nam mô Tây phương rất Lạc trái đất Đại từ bỏ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán thế Âm người yêu tát, Đại cầm Chí người thương tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương người yêu tát, tịnh tâm Đại hải chúng người thương tát.¦¦ ¦ (1 lạy)

KỆ KHEN LÒ HƯƠNG

Lò hương thơm tỏa khói rán đàn,Mẹ nhỏ công chúa tai nàn thoát qua, Lòng thành lửa chẳng bén da,Một lời cầu Phật gần xa tỏ tường.Nam mô hương thơm Vân Cái nhân tình tátMa ha tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

(Tùy khóa lễ, hoàn toàn có thể lược bớt)Nam mô Đại bi Hội thượng Phật bồ tát. (3 lần) ¦Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi trung tâm đà la ni.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da.Án, tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô sơn rô, người thương đề dạ người tình đề dạ, nhân tình đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ.Na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Vớ đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta Bà ma ha a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha.Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) ¦¦ ¦Nam mô Thập phương hay trụ Tam bảo . (3 lần) ¦

KỆ KHEN PHẬT

Trên trời dưới khu đất không bởi Phật.Thế giới đông tây bắt buộc sánh.Nhân vật xưa nay con biết rõ,Tất cả không một ai bằng được Phật.Nam tế bào Bổn sư mê thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần) ¦

KỆ KHAI tởm (2)

Phật pháp rộng lớn sâu khôn cùng nhiệm mầu,Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu.Nay bé nghe thấy chuyên trì tụng,Nguyện tỏ Như lai nghĩa nhiệm mầu.Nam mô Pháp hoa Hội thượng PhậtBồ tát Ma ha tát. (3 lần) ¦PHẬT NÓIKINH DIỆU PHÁP LIÊN HOAPHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN(KINH PHỔ MÔN – CẦU AN)

Dịch chữ nôm : pháp môn sư Tam tạng Cưu Ma La Thập nước Dao Tần, đời Đông Tấn. Dịch chữ Việt : Hòa thượng ưng ý Trí Tịnh.

1) BẠCH HỎI SỞ NHÂN :

Lúc bấy giờ, ngài vô tận Ý người tình tát lập tức từ ghế ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà lại bạch rằng : “Thế tôn ! Ngài Quán nắm Âm người yêu tát vày nhơn duyên gì nhưng tên là Quán núm Âm ?”. ¦

2) THOÁT TÁM ĐIỀU NẠN :

Phật bảo ngài vô vàn Ý ý trung nhân tát : “Thiện nam giới tử ! Nếu gồm vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu những khổ não, nghe Quán rứa Âm ý trung nhân tát này một lòng xưng danh. Quán núm Âm người yêu tát tức thời để mắt tới tiếng tăm kia, rất nhiều đặng giải thoát.

Nếu có fan trì danh hiệu Quán ráng Âm bồ tát, dầu vào vào lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì bởi vì sức oách thần của người yêu tát này đặng như vậy.Nếu bị nước mập làm trôi, xưng thương hiệu Bồ tát này ngay tắp lự đặng chỗ cạn.Nếu bao gồm trăm ngàn muôn ức chúng sanh vày tìm các thứ châu báu như : vàng, bạc, giữ ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu ... , đề xuất vào trong biển cả lớn, mang sử gió béo thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỉ La sát, vào ấy nếu bao gồm nhẫn mang đến một tín đồ xưng danh hiệu Quán cố Âm người yêu tát, thời những người này đều đặng ra khỏi nạn quỉ La sát. Bởi vì nhơn duyên này mà tên là Quán nạm Âm.Nếu lại sở hữu người sắp sẽ ảnh hưởng hại, xưng thương hiệu Quán chũm Âm người yêu tát tức thì dao gậy của người kia cầm, lập tức gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi.Nếu quỉ dạ xoa thuộc La tiếp giáp đầy trong cõi Tam thiên đại thiên ao ước đến hại người, nghe bạn xưng hiệu Quán cầm Âm bồ tát, thời các quỉ dữ đó còn không có thể dùng đôi mắt dữ mà chú ý người, huống lại có tác dụng hại đặng.Dầu lại có người hoặc bao gồm tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc chỗ thân, xưng danh hiệu Quán cố gắng Âm người tình tát, thảy hầu hết đứt rã, ngay lập tức đặng bay khỏi.Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam thiên đại thiên, tất cả một vị thương nhà dắt đoàn bạn buôn, đem theo nhiều của báu trải qua vị trí đường hiểm trở, trong số ấy có một bạn xướng rằng : “Các thiện nam tử ! đừng nên sợ sệt, những ông phải đề nghị một lòng xưng danh hiệu Quán cầm Âm ý trung nhân tát, vị tình nhân tát kia hay lấy pháp Vô úy thí cho cái đó sanh, nếu các ông xưng thương hiệu Ngài thời vẫn đặng bay khỏi oán thù tặc này”.Đoàn fan buôn nghe rồi, đều báo cáo xưng rằng : “Nam mô Quán gắng Âm tình nhân tát !” ¦. Bởi vì xưng thương hiệu Bồ tát, đề xuất liền đặng thoát khỏi.Vô Tận Ý ! Quán nắm Âm đại nhân tình tát sức oai phong thần to lớn như thế.Nếu bao gồm chúng sinh nào những lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán cố kỉnh Âm người thương tát, tức thời đặng lìa lòng dâm ý dục.Nếu tín đồ nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán cố kỉnh Âm người tình tát, liền đặng lìa lòng giận hờn.Nếu tín đồ nhiều dại dột si, thường kính cẩn niệm Quán ráng Âm bồ tát, ngay tức thì đặng lìa dở người si.

Vô Tận Ý ! Quán thế Âm ý trung nhân tát gồm có sức oách thần mập nhiều ích lợi như thế, vì thế chúng sanh thường bắt buộc một lòng tưởng niệm đến Ngài. ¦

3) TOẠI nhị ĐIỀU CẦU :

Nếu có người nữ, trả sử muốn cầu bé trai, lễ lạy cúng nhường Quán cầm Âm ý trung nhân tát, tức khắc sanh đàn ông phước đức trí huệ; trả sử hy vọng cầu bé gái, bèn sanh phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp, bởi vì trước vẫn trồng cội phước đức, mọi fan đều kính mến.Vô Tận Ý ! Quán vậy Âm tình nhân tát gồm sức thần như thế. ¦

4) SO SÁNH CÔNG ĐỨC LỄ NIỆM :

Nếu có chúng sinh cung kính, lễ lạy Quán thay Âm bồ tát, thời phước đức chẳng luống mất. Do đó chúng sanh đều đề nghị thọ trì thương hiệu Quán cầm Âm người thương tát.

Vô Tận Ý ! trường hợp có bạn thọ trì danh từ bỏ của sáu mươi nhì ức hằng hà sa bồ tát, lại trọn đời bái dường món ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ về sao ? Công đức của bạn thiện nam, fan thiện phái nữ đó có không ít chăng ?”.

Vô Tận Ý thưa : “Bạch thay tôn ! khôn xiết nhiều”. Phật nói : “Nếu lại sở hữu người thọ trì thương hiệu Quán thế Âm bồ tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó cân nhau không khác, vào trăm ngàn muôn ức kiếp chẳng thể cùng tận.Vô Tận Ý ! lâu trì thương hiệu Quán thay Âm người tình tát, đặng vô lượng vô hạn phước đức ích lợi như cố ”. ¦

5) MƯỜI CHÍN LOẠI THUYẾT PHÁP :

Nơi đáng sử dụng thân Duyên giác đặng độ thoát, tình nhân tát liền hiện thân Duyên giác vày đó nói pháp.Nơi đáng cần sử dụng thân Thanh văn đặng độ thoát, tình nhân tát liền hiện tại thân Thanh văn vì chưng đó nói pháp.Nơi đáng cần sử dụng thân Phạm vương đặng độ thoát, ý trung nhân tát liền hiện nay thân Phạm vương vì đó nói pháp.Nơi đáng cần sử dụng thân Đế ưng ý đặng độ thoát, người tình tát liền hiện nay thân Đế thích vì chưng đó nói pháp.Nơi đáng sử dụng thân Tự tại thiên đặng độ thoát, người thương tát liền hiện nay thân Tự trên thiên vị đó nói pháp.Nơi đáng cần sử dụng thân Đại Tự trên thiên đặng độ thoát, tình nhân tát liền hiện tại thân Đại Tự trên thiên vì đó nói pháp.Nơi đáng sử dụng thân Thiên đại tướng tá quân đặng độ thoát, tình nhân tát liền hiện tại thân Thiên đại tướng mạo quân do đó nói pháp.Nơi đáng dùng thân Tỳ sa môn đặng độ thoát, người thương tát liền hiện nay thân Tỳ sa môn vì đó nói pháp.Nơi đáng cần sử dụng thân tè vương đặng độ thoát, người thương tát liền hiện tại thân tè vương bởi vì đó nói pháp.Nơi đáng dùng thân Trưởng mang đặng độ thoát, người yêu tát liền hiện nay thân Trưởng giả bởi đó nói pháp.Nơi đáng dùng thân Cư sĩ đặng độ thoát, bồ tát liền hiện thân Cư sĩ vị đó nói pháp.Nơi đáng sử dụng thân Tể quan liêu đặng độ thoát, người thương tát liền hiện nay thân Tể quan vày đó nói pháp.Nơi đáng sử dụng thân Bà la môn đặng độ thoát, bồ tát liền hiện tại thân Bà la môn vày đó nói pháp.Nơi đáng sử dụng thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đặng độ thoát, người tình tát liền hiện nay thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di vì đó nói pháp.Nơi đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn đặng độ thoát, ý trung nhân tát liền hiện thân đàn bà vì đó nói pháp.Nơi đáng cần sử dụng thân đồng nam giới đồng thiếu nữ đặng độ thoát, tình nhân tát liền hiện nay thân đồng phái mạnh đồng thiếu nữ vì đó nói pháp.Nơi đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn thuộc Phi nhơn đặng độ thoát, người yêu tát liền rất nhiều hiện thân bởi vì đó nói pháp.Nơi đáng dùng thân Chấp Kim cang thần đặng độ thoát, nhân tình tát liền hiện nay Chấp Kim cang thần bởi vì đó nói pháp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Nhập Khẩu Theo Giá Cif Và Giá Fob, Nguyên Tắc Cơ Bản Về Thuế Nhập Khẩu & Thuế

Vô Tận Ý ! Quán chũm Âm người thương tát đó, thắng lợi công đức như thế, dùng các thân hình, đi dạo đi trong những cõi nước để độ thoát chúng sanh, như vậy cho nên những ông đề nghị một lòng cúng nhường nhịn Quán núm Âm tình nhân tát.

Quán vậy Âm nhân tình tát đó, sinh hoạt trong khu vực nạn cấp sợ sệt xuất xắc ban sự Vô úy, cho nên vì vậy cõi Ta Bà này phần đông gọi ngài là vị Thí Vô Úy”. ¦

6) CÚNG DƯỜNG :

Vô Tận Ý người tình tát bạch Phật : “Thế tôn ! bé nay phải cúng nhường nhịn Quán rứa Âm tình nhân tát”. Ngài liền mở chuỗi ngọc bằng những châu báu, cực hiếm trăm nghìn lượng vàng nơi cổ, mang cúng dường đến ngài Quán nỗ lực Âm mà lại nói rằng: “Xin Ngài dìm chuỗi trân bảo Pháp thí này”.

Khi ấy, Quán chũm Âm ý trung nhân tát chẳng chịu đựng nhận chuỗi. Ngài rất nhiều Ý lại thưa cùng Quán cầm Âm người tình tát rằng : “Xin Ngài vày thương chúng tôi mà thừa nhận chuỗi ngọc này”.

Bấy giờ, Phật bảo Quán cầm Âm nhân tình tát: “Ông cần thương rất nhiều Ý người yêu tát này và hàng Tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca thọ la, Khẩn mãng cầu la, Ma hầu la dà, Nhơn và Phi nhơn v.v… cơ mà nhận chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Quán nỗ lực Âm nhân tình tát thương sản phẩm Tứ chúng và Trời, Rồng, Nhơn, Phi nhơn v.v… mà lại nhận chuỗi ngọc đó chia thành hai phần : một phần dưng đức say mê Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng tháp của Phật Đa Bảo.Vô Tận Ý ! Quán rứa Âm người yêu tát gồm sức thần tự trên như thế, dạo đi vị trí cõi Ta Bà. ¦

7) TRÙNG TỤNG:

Lúc kia ngài vô vàn Ý người tình tát nói kệ hỏi Phật rằng :

– cầm cố tôn đầy đủ tướng giỏi ! con nay lại hỏi Kia, Phật tử nhơn duyên gì, tên là Quán cố gắng Âm ? – Đấng khá đầy đủ tướng tốt, Kệ đáp vô vàn Ý : Ông nghe hạnh cửa hàng Âm, Khéo ứng những nơi chỗ, – Thệ rộng sâu như biển. Nhiều kiếp chẳng suy nghĩ bàn, Hầu những nghìn Đức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. – Ta vày ông lược nói : Nghe tên thuộc thấy thân, trung tâm niệm chẳng luống qua, Hay diệt khổ các cõi. – giả sử sinh lòng hại, Xô rớt hầm lửa lớn, vì sức niệm quán Âm, Hầm lửa biến thành ao. – Hoặc trôi giạt đại dương lớn, những nạn quỉ, cá, rồng, vì sức niệm tiệm Âm, Sóng mòi chẳng chìm đặng. – Hoặc nghỉ ngơi chót Tu Di, Bị tín đồ xô rớt xuống, bởi vì sức niệm tiệm Âm, Như mặt nhựt treo không. – Hoặc bị bạn dữ rượt, Rớt xuống núi Kim Cang, bởi sức niệm tiệm Âm, Chẳng tổn cho mảy lông. – Hoặc gặp oán tặc vây, Đều nắm dao làm cho hại, vì chưng sức niệm cửa hàng Âm, Đều ngay lập tức sanh lòng lành. – Hoặc bị khổ nàn vua, lúc hành hình sắp chết, vày sức niệm quán Âm, Dao tức khắc gảy từng đoạn. – Hoặc tù đọng cấm xiềng xích, bộ hạ bị gông cùm, bởi vì sức niệm cửa hàng Âm, túa rã đặng bay khỏi. – Nguyền rủa các thuốc độc, hy vọng hại cho thân đó, vày sức niệm quán Âm, Trở hại chỗ bổn nhơn. – Hoặc gặp mặt La gần kề dữ, dragon độc, các loài quỉ, vày sức niệm quán Âm, tức thì đều không đủ can đảm hại. – Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn xứng đáng sợ, vị sức niệm quán Âm, vội vàng vứt chạy thẳng. – rắn rết cùng trườn cạp, hơi độc khói lửa đốt, bởi sức niệm tiệm Âm, Nghe tiếng tự bỏ đi. – Mây sấm nổ sét đánh, Tuông giá xối mưa lớn, vì sức niệm cửa hàng Âm, ngay tắp lự đặng tiêu tan cả. – bọn chúng sanh bị khổn ách, Vô lượng khổ bức thân, cửa hàng Âm mức độ trí diệu, Hay cứu vãn khổ thay gian. – Đầy vừa sức thần thông, rộng lớn tu trí phương tiện, những cõi nước mười phương, ko cõi nào chẳng hiện. – những loài trong con đường dữ : Địa ngục, quỉ, súc sanh, Sanh, già, bịnh, chết khổ, Lần hầu hết khiến chấm dứt hết. – Chơn quán, thanh tịnh quán, Trí huệ tiệm rộng lớn, Bi tiệm và trường đoản cú quán, hay nguyện hay chiêm ngưỡng, – sáng sủa thanh tịnh ko nhơ, Huệ nhựt phá những tối, tốt phục tai gió lửa, khắp soi sáng vậy gian. – Lòng Bi răn như sấm, Ý trường đoản cú diệu nhịn nhường mây, Xối mưa pháp cam lồ, xong xuôi trừ lửa phiền não. – bao biện kiện qua vị trí quan; trong quân trận hại sệt, do sức niệm quán Âm, Cừu oán đều lui tan. – Diệu âm, Quán nạm Âm, Phạm âm, hải triều âm, Tiếng chưa dừng lại ở đó gian kia, cho nên vì vậy thường yêu cầu niệm. – Niệm niệm chớ sinh nghi, tiệm Âm bực Tịnh thánh, nơi khổ não, nàn chết, Hay do làm nương cậy. – Đủ tất cả công đức, mắt lành trông bọn chúng sanh, biển khơi phước phệ khôn lường, cho nên vì vậy phải đảnh lễ ! ¦

8) TỔNG KẾT NGHE tởm ĐẶNG CÔNG ĐỨC LỚN:

Bấy giờ, ngài Trì Địa bồ tát ngay tức thì từ chỗ ngồi đứng dậy, mang đến trước Phật bạch rằng : “Thế tôn ! Nếu bao gồm chúng sanh như thế nào nghe phẩm Quán vậy Âm người thương tát đạo nghiệp từ bỏ tại, Phổ Môn thị hiện nay sức thần thông này, thời phải biết công đức fan đó chẳng ít”.Lúc Phật nói phẩm Phổ môn này, trong chúng gồm tám muôn tư nghìn bọn chúng sanh, gần như phát trọng điểm Vô đẳng đẳng, Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. ¦ ¦chơn ngôn gớm Diệu Pháp Liên hoa,phẩm Quán núm Âm nhân tình tát Phổ môn :Án, đa rị đa rị, đốt nhiều rị, đốt đốt nhiều rị, ta bà ha. (3 lần) ¦

CHƠN NGÔN SÁU CHỮ ĐẠI MINH :

Án, ma ni bát di hồng. (21 lần) ¦

KỆ KHEN PHỔ MÔN

Phổ môn biểu hiện rõ ở Ta Bà, chúng sanh kêu cứu khắp sát xa, tự bi thuyết pháp tùy chủng loại hiện,Tám nạn cha tai chẳng cho nhà.¦

MƯỜI hai NGUYỆN LỚN

(Tùy khóa lễ, rất có thể miễn lạy)1.- Nam tế bào hiệu Viên Thông danh trường đoản cú Tại, cửa hàng Âm Như lai, quảng phân phát hoằng thệ nguyện. ¦ (1 lạy)2.- Nam tế bào nhứt niệm trung khu vô quái ác ngại, quán Âm Như lai, hay cư phái nam Hải nguyện. ¦ (1 lạy)3.- Nam tế bào trụ Ta Bà, U minh giới, cửa hàng Âm Như lai, khoảng thinh cứu vãn khổ nguyện. ¦ (1 lạy)4.- phái mạnh mô mặt hàng tà ma, trừ yêu quái, cửa hàng Âm Như lai, năng trừ gian nguy nguyện. ¦ (1 lạy)5.- Nam tế bào thanh tịnh bình thùy dương liễu, tiệm Âm Như lai, cam lồ sái trung tâm nguyện. ¦ (1 lạy)6.- Nam tế bào đại từ bi, năng tin vui xả, tiệm Âm Như lai, hay hành đồng đẳng nguyện. ¦ (1 lạy)7.- Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, tiệm Âm Như lai, thệ diệt tam đồ vật nguyện. ¦ (1 lạy)8.- Nam tế bào vọng phái nam nham, yêu cầu lễ bái, tiệm Âm Như lai, già tỏa giải bay nguyện. ¦ (1 lạy)9.- phái mạnh mô chế tác pháp thuyền du khổ hải, quán Âm Như lai, độ tận bọn chúng sanh nguyện. ¦ (1 lạy)10.- Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, quán Âm Như lai, tiếp dẫn tây phương nguyện. ¦ (1 lạy)11.- Nam tế bào Vô Lượng lâu Phật cảnh giới, tiệm Âm Như lai, Di Đà thọ ký kết nguyện. ¦ ¦ (1 lạy)12.- Nam tế bào đoan nghiêm thân vô tỷ tái, quán Âm Như lai, quả tu thập nhị nguyện. ¦¦ ¦ (1 lạy)

KỆ KHEN quan lại ÂM

Quan Âm người yêu tát hiệu Viên Thông, Mười hai nguyện to rộng mênh mông, tương hỗ mọi bạn trong hải dương khổ, từ bỏ bi độ bọn chúng khắp non sông.Nam mô Thánh quan lại Tự Tại tình nhân tátMa ha tát. (3 lần) ¦ ¦

KINH TÂM

MA HA BÁT NHÃ bố LA MẬT ĐA

Bồ tát cửa hàng Tự tại, lúc thực hành sâu sát pháp chén bát nhã ba la mật đa, thì Ngài soi thấy Năm uẩn đầy đủ Không, yêu cầu qua không còn thảy khổ ách.Này Ông Xá Lợi Tử ! sắc đẹp chẳng khác Không, không chẳng không giống Sắc; Sắc tức là Không, Không có nghĩa là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng rất nhiều như thế.

Này ông Xá Lợi Tử ! “Tướng Không” của đông đảo pháp : không sinh, ko diệt, ko nhơ, không sạch, không thêm, ko bớt. Do đó trong Chơn không - không có Sắc, không tồn tại Thọ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; - không tồn tại Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có Nhãn giới, cho đến không bao gồm Ý thức giới; không tồn tại Vô minh, cũng không tồn tại cái hết Vô Minh; cho đến không bao gồm Già Chết, cũng không tồn tại cái không còn Già Chết; - không tồn tại Khổ, Tập, Diệt, Đạo; - không tồn tại Trí huệ, cũng không có chứng đắc.

Xem thêm: 20+ Cách Mặc Quần Jean Đẹp, 20+ Cách Phối Đồ Với Quần Jean Đẹp

Vì vậy, ngài nói bài bác chú bát nhã bố la mật đa liền nói chú rằng : Yết đế, Yết đế, tía la Yết đế, ba la tăng Yết đế, bồ đề Tát bà ha.

THẦN CHÚ VÃNG SANH

Nam tế bào A di đa bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ, Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị nhiều tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

KỆ KHEN PHẬT DI ĐÀ (1)

tướng mạo Phật Di Đà sánh chẳng qua, Sắc quà sáng ánh xuất sắc hơn hoa, Bạch hào chiếu vơi năm non cả, Thanh nhãn trong ngời bốn đại dương xa, trong sáng hóa ra vô vàn Phật, hiện hàng người thương tát cũng Hằng sa, Lợi sanh tư tám lời từ bỏ nguyện, Chín phẩm Liên đài độ chúng ta. ¦Nam tế bào Tây phương rất Lạc thay giới, Đại tự Đại bi, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. ¦

Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần) ¦Nam mô Quán thế Âm người tình tát. (3 lần) ¦Nam mô Đại cố gắng Chí bồ tát. (3 lần) ¦Nam mô Địa Tạng Vương người yêu tát (3 lần) ¦Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúngBồ tát. (3 lần) ¦¦ ¦

SÁM CẦU AN

con quì lạy Phật hội chứng minh,Hai mặt hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền. Cầu cho tín nhà hiện tiền,Nội gia quyến thuộc an toàn điều hoà, lâu trường hưởng trọn phước thảnh thơi ca,Phổ Môn gớm tụng trong bên thảnh thơi, quan liêu Âm độ trì vui chơi,Mười hai câu nguyện độ đời yêu cầu danh. Thiện nam, tín nữ lòng thành,Ăn chay, niệm Phật có tác dụng lành vái van. Quan liêu Âm xem xét núm gian,Rước fan chìm nổi mười phương phiêu trầm nhanh chóng niệm Phật quan tiền Âm,Tai qua nạn khỏi định trọng tâm sáng lòa. Đương cơn lửa cháy đốt ta,Niệm danh người yêu tát hóa ra sen vàng. Gió giông đi biển khơi chìm thuyền,Niệm danh người yêu tát sóng tan không còn liền. ác quỷ quỉ báo khùng điên,Niệm danh người yêu tát bạo phổi liền khôn ngoan. Vào rừng cọp rắn nghinh ngang,Niệm danh người thương tát nó càng chạy xa. Tội tù ngục buổi tối khảo tra,Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng. Bị trù bị ếm mê man,Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình. Quan liêu Âm thọ ký làm tin,Tuỳ duyên thuyết pháp độ mình không còn mê. Nương theo ý trung nhân tát trở về,Thấy bản thân ngồi gốc nhân tình đề kiểu như in, Tay cầm bầu nước tịnh bình,Tay cố gắng nhành liễu quang minh thân vàng. Cam lồ rưới khắp vắt gian,Tốt tươi lạnh ngắt mười phương thanh nhàn. Quan liêu Âm cứu vớt hết tai nàn,Độ đời an nhàn mười phương thái bình. Quan tiền Âm điểm đạo độ mình,Quan Âm bồ tát chứng tỏ độ đời.¦¦ ¦

KỆ HỒI HƯỚNG

Tụng tởm là hạnh xuất sắc lành,Vô biên phước đức sẵn dành bọn chúng sinh. Nguyện cho toàn bộ hàm linh,Sớm về cõi Tịnh nghe gớm diệu huyền, Nguyện tiêu tía chướng não phiền,Cầu chơn trí huệ, phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chướng điêu linh,Hạnh lành nhân tình tát hay tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi Tịnh rất phàm,Hoa sen Chín phẩm đang làm bà bầu cha. Hoa nở thấy Phật hiện ra,Vô sanh triệu chứng ngộ, các bạn ta Thánh Hiền. Nguyện lấy công đức hiện tiền,Hướng về khắp cả những miền ngay sát xa. Bé và cha mẹ ông bà,Chúng sanh ngộ ra chan hòa Pháp thân

PHỤC NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật, ¦

Phục nguyện :

Ba thân cha cõi, nghìn mắt nghìn tay.Cờ pháp gió bay, thuyền từ bỏ sóng vỗ.Lòng thương cứu vãn khổ, bi trí ban vui.Cam lồ nếm mùi, tiêu tan bệnh dịch tật.Dương đưa ra sái tịnh, thật sạch tội khiên.Đất nước bình yên, dân chúng an lạc. ¦ Vừa rồi, chúng nhỏ một dạ chí thành, phúng tụng chơn kinh, tất cả bao công đức, hồi hướng phương Tây, trang nghiêm cõi Tịnh, bên trên đền tứ ơn nặng, dưới cứu tía đường khổ. ¦

Duy nguyện :

Cầu an chư Phật tử : . . . . . . . . . . . .Phước huệ tuy nhiên tu, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách, tinh tấn tu hành, mau chóng thành đạo quả. ¦

Thứ nguyện :

Cầu cực kỳ chư hương linh ...Và cửu huyền thất tổ,Nội ngoại nhì bên,Chiến sĩ trận vong,Đồng bào tử nạn,Nương dựa vào Tam bảo,Bước đến đạo tràng,Nghe ghê nghe kệ,Sớm thoát con đường mê,Sanh về rất Lạc. ¦

Phổ nguyện :

Cửa thiền nghiêm tịnh,Đại bọn chúng an hòa.Tín công ty được tam đa,Đàn na thêm ngũ phước.Âm rất dương thới,Pháp giới chúng sanh,Đồng thành Phật đạo.Nam tế bào A Di Đà Phật. ¦¦ ¦

BA TỰ QUY Y

Con về nương Phật, nên nguyện chúng sanh, Tỏ ngộ đạo lớn, Phát chổ chính giữa vô thượng. ¦ (1 lạy) con về nương Pháp, yêu cầu nguyện bọn chúng sanh, thấm nhuần tạng kinh, Trí huệ như biển. ¦ (1 lạy) con về nương Tăng, buộc phải nguyện chúng sanh, hòa hợp đại chúng, tất cả vô ngại. ¦¦ ¦ (1 lạy)