Cách tính cbm

     
CBM là gì? CBM là đơn vị chức năng gì?

CBM là ký kết hiệu mà phần đa người thường thấy trong lĩnh vực vận giao hàng hóa, xuất nhập khẩu. Gặp rất những ở đi lại đường bộ, sản phẩm không, mặt đường thủy. Công ty vận tải đường bộ giao nhận sản phẩm & hàng hóa sử dụng CBM nhằm tính giá bán cước di chuyển hàng. 

CMB là viết tắt của từ giờ anh “Cubic Meter”. Hay bọn họ vẫn call nhanh là mét khối (m3). CBM được áp dụng để đo khối lượng, size của gói sản phẩm từ đó nhà vận chuyển vận dụng để tính túi tiền vận chuyển. Công ty vận chuyển hoàn toàn có thể quy thay đổi CBM (m3) đẳng cấp lượng (kg) để áp dụng đơn giá vận chuyển cho các mặt hàng nặng hay dịu khác nhau.

Bạn đang xem: Cách tính cbm

Cách tính CBM như vậy nào?

Ta gồm công thức:

CBM = (chiều lâu năm x chiều rộng lớn x chiều cao) x số lượng kiện

*
Các đơn vị chức năng chiều dài, rộng, cao quy lật sang mét (m) vì vậy CBM đơn vị chức năng là mét khối (m3)

Tỷ lệ quy đổi CBM lịch sự Kg

Đối với những phương thức vận chuyển không giống nhau sẽ có cách quy thay đổi CBM sang kilogam khác nhau

Ở mặt đường hàng không: 1 CBM là tương tự 167 KgCòn đường biển thì 1 CBM = 1000 kg

Có lúc ta thấy doanh nghiệp vận đưa tính giá chỉ cước theo CBM nhưng lại cũng có những lúc tính theo Kg.

Cách tính cbm hàng air/ sea/ road

Cách tính cbm mặt hàng air

Để xác định trọng lượng tính cước vào lô sản phẩm air, trước hết bạn phải tính trọng lượng thể tích.

Hãy nhằm tôi phân tích và lý giải bạn tiếp sau đây từng bước quá trình tính cả trọng lượng thể tích cùng trọng lượng tính cước trong lô sản phẩm air dựa vào ví dụ sau:

Giả sử rằng họ muốn đi lại một lô hàng bao hàm 10 kiện với những thông tin bên dưới đây:

Kích thước của mỗi kiện: 100cm x 90cm x 80cmTrọng lượng của mỗi khiếu nại hàng: 100kgs / trọng lượng toàn bộ

Bước 1: Tính trọng lượng tổng (gross weight) của sản phẩm hóa: Để so sánh với trọng lượng thể tích tính toán, bạn phải ghi nhận trọng lượng tổng của hàng.

Lô này, tổng trọng lượng của sản phẩm & hàng hóa là 1000kgs.

Bước 2: Tính thể tích mặt hàng hoá: Để tính được trọng lượng thể tích, chúng ta nên tính thể tích mặt hàng hoá bằng mét khối.

Kích thước của một gói theo cm => 100cm x 90cm x 80 cmKích thước của một gói theo mét => 1m x 0,9m x 0,8mThể tích của một gói = 1m x 0,9m x 0,8m = 0,72 cbm (mét khối)Tổng số lượng sản phẩm = 10 x 0,72 cbm = 7,2 cbm

Bước 3: Tính trọng lượng thể tích của sản phẩm hoá: tiện thể tích hàng hóa với hằng số trọng lượng thể tích.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Trang Trí Bàn Học Gỗ Khơi Nguồn Cảm Hứng Học Tập Bất Tận

Trong đó, hằng số quy mong trọng lượng thể tích là:

Air shipment volumetric weight constant = 167 kgs / cbm

Trọng lượng thể tích (Volumetric weight) = tổng thể và toàn diện tích của sản phẩm & hàng hóa x hằng số trọng lượng thể tíchVolumetric Weight= 7,2 cbm x 167 kgs/ cbm = 1202,4 kgs

Bước 4: đo lường trọng lượng tính cước của lô sản phẩm hóa: bạn nên so sánh trọng lượng tổng (grosss weight) của hàng với trọng lượng thể tích của mặt hàng hoá (volumetric weight) và chọn giá trị khủng hơn.

Đây đã là trọng lượng tính cước so với chuyến mặt hàng air vẫn cho.

Trọng lượng tổng của lô mặt hàng là 1000kgs.Trọng lượng thể tích của lô hàng là 1202,4 kgTrọng lượng thể tích cao hơn trọng lượng tổng thực tiễn nên áp dụng trọng lượng thể tích là trọng lượng tính cước 1202,4 kg.

Cách tính cbm sản phẩm sea

Làm nỗ lực nào để thống kê giám sát trọng lượng tính phí trong những chuyến hàng biển?

Chúng ta đề xuất làm theo quá trình tương trường đoản cú khi thống kê giám sát trọng lượng tính cước trong số lô hàng đường thủy với duy nhất ngoại lệ: hằng số trọng lượng tính cước của sản phẩm sea khác với sản phẩm air

Bạn cần lấy hằng số trọng lượng tính cước (volumetric weight constant) bằng 1000 kgs /m3, khi thống kê giám sát trọng lượng tính cước trong sản phẩm biển.

Hãy nhằm tôi lý giải bạn tiếp sau đây từng cách quá trình giám sát cả trọng lượng thể tích với trọng lượng tính cước trong các lô sản phẩm biển dựa vào ví dụ sau:

Giả sử rằng họ muốn chuyển vận một lô hàng bao gồm 10 khiếu nại với các thông số như sau:

Kích thước của mỗi kiện: 120cm x 100cm x 150cmTrọng lượng của mỗi kiện: 800kgs / trọng lượng tổng 1 kiện

Bước 1: đo lường trọng lượng tổng của sản phẩm hoá: Tổng trọng lượng của lô sản phẩm là 8000 kg.

Bước 2: Tính thể tích hàng hoá:

Kích thước của một gói theo centimet => 120cm x 100cm x 150cmKích thước của một gói theo mét => 1,2m x 1m x 1,5mThể tích của một kiện sản phẩm = 1,2m x 1m x 1,5m = 1,8 cbm (mét khối)Tổng thể tích sản phẩm & hàng hóa = 10 x 1,8 cbm = 18 cbm

Bước 3: Tính trọng lượng thể tích của lô hàng

Nhân thể tích của lô hàng với hằng số trọng lượng thể tích đã ra công dụng trọng lượng thể tích của lô hàng

Sea shipment volumetric weight constant = 1000 kgs / cbmVolumetric Weight= 18 cbm x 1000 kgs/ cbm = 18000 kgs

Bước 4: giám sát và đo lường trọng lượng tính cước của sản phẩm hóa: so sánh tổng trọng lượng tổng của hàng với trọng lượng thể tích của mặt hàng hoá tiếp đến chọn cái béo hơn. Đây vẫn là trọng lượng tính cước mang lại lô hàng vẫn lấy ví dụ

Tổng trọng lượng của lô sản phẩm 8000 kg.Trọng lượng thể tích của lô hàng là 18000 kgTrọng lượng thể tích lớn hơn trọng lượng thực tế nên chọn lựa trọng lượng thể tích 18000 kgs làm trọng lượng tính cước.

Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 17 Sgk Hình Học 10 : Bài 3, Tổng Hợp Bài 8 Trang 17 Sgk Hình Học 10

Tìm đọc Ưu nỗ lực của olympiaplus.vn trong dịch vụ Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tại Việt Nam

Cách tính cbm hàng road

Với lô hàng mặt đường bộ, chỉ khác sản phẩm air cùng sea nghỉ ngơi hằng số trọng lượng thể tích là 333 kgs /m3Ví dụ cùng với lô hàng đường đi bộ gồm 10 khiếu nại có thông số kỹ thuật như sau:

Kích thước những kiện: 120cm x 100cm x 180cmTrọng lượng từng kiện: 960kgs/gross weightTổng trọng lượng: 9,600 kgs

Tính trọng lượng thể tích (volumetric weight) của lô hàng:

Kích thước các kiện bằng cm => 120cm x 100cm x 180cmKích thước những kiện bởi mét => 1,2m x 1m x 1,8mThể tích của một kiện = 1,2m x 1m x 1,8m = 2,16 cbm (cubic metre)Tổng thể tích của lô sản phẩm = 10 x 2,16 cbm = 21,6 cbm

Road shipment volumetric weight constant = 333 kgs / cbmVolumetric Weight= 21,6 cbm x 333 kgs/ cbm = 7192,8 kgs

Vậy trọng lượng tổng (gross weight) lớn hơn trọng lượng thể tích (volumetric weight). Bọn họ sẽ mang trọng lượng tổng (gross weight) của lô sản phẩm là 9,600 kgs là trọng lượng tính cước của lô hàng.

Tìm hiểu vì sao olympiaplus.vn luôn luôn là lựa chọn yên tâm của những Doanh nghiệp lớn tầm cỡ việt nam trong Vận chuyển sản phẩm & hàng hóa nội địa