CÁCH SỬ DỤNG REMOTE DESKTOP WIN 10

     

Remote Desktop là 1 công cụ bao gồm sẵn trên hệ quản lý Windows, nó được cho phép bạn điều khiển và tinh chỉnh một tuyệt nhiều máy vi tính từ xa một cách thuận lợi mà không cần phải sử dụng đến các phần mềm điều khiển máy vi tính từ xa của mặt thứ 3.


Nếu bạn đang học về server (máy chủ), tuyệt lập trình web thì chắc có lẽ rằng bạn cũng không hề lạ gì cùng với Remote Desktop này ha, vì dùng suốt nhưng