CÁCH NIỆM PHẬT

     

*
Vì ý muốn thích hợp với mọi thực trạng mọi trọng điểm niệm, phần đa căn cơ, buộc phải cùng một việc niệm Phật mà tất cả nhiều phương pháp sai không giống nhau, mỗi phương pháp lại bao gồm một tính năng đặc biệt riêng biệt của nó. Khi niệm Phật, bạn tu hành yêu cầu y theo các phương thức nêu ra sau đây, lựa chọn lấy phương pháp nào tương thích nhất với nền tảng và thực trạng mình nhưng mà hành trì. Giả dụ tu niệm vào một thời gian mà thấy rằng cách thức mình đã chọn lựa không trấn tỉnh được trung ương cảnh vọng động thì nên cần bỏ phương pháp đó, lựa chọn lại một phương thức khác, lắm lúc yêu cầu chọn đi chọn lại năm bảy lần mới tìm ra một phương pháp thật phù hợp hợp. Phương thức nào trấn định được trọng điểm cảnh, tiêu trừ được hầu hết vọng niệm thì là phương thức hay nhất so với mình. Cũng như đối với thầy thuốc, phương thang nào chữa trị đúng bệnh lý là phương thang hay. Đối với bọn chúng sanh, vọng niệm là căn bệnh, dung dịch là danh hiệu Phật, hễ phương thức nào trừ được căn bệnh vọng niệm, ấy là cách thức thiện xảo nhất, không nên câu nệ.

Bạn đang xem: Cách niệm phật

Sau đây, xin lý giải rõ từng cách thức một nhằm hành đưa y theo nhưng hành trì cho cần phép. Lại bắt buộc nhớ thêm rằng “Trì danh” là phương thức tụng niệm của mặt đường lối tu Tịnh độ. Đó là 1 trong những điểm trọng yếu.

a) Niệm cao tiếng: Đem hết cả tinh lực body toàn thân dồn vào vào một câu niệm Phật khác nào các tiếng đại hồng chung, phần lớn tiếng sư tử rống ác cả trời đất Vũ trụ. Theo cách thức này bị hao tương đối rát cổ nhiều, quan trọng trì niệm lâu được. Tuy nhiên, nó có công năng đối trị được bệnh hôn trầm giải đãi, trừ khử được tạp niệm lăng nhăng. Lúc niệm Phật nếu như thấy mơ màng ao ước ngủ gục, hoặc thấy tư tưởng bị chao động, hành giả nên khỏe mạnh đề khởi tinh thần, chứa cao vọng niệm to tiếng có tác dụng trí não thức tỉnh, chánh niệm phục hồi và sẽ tiến hành linh hoạt như cũ. Niệm Phật cao tiếng có chức năng rất bự lao. Không dừng lại ở đó nó còn làm cho người hai bên nghe rõ giờ đồng hồ niệm và khiến cho họ lần lần sinh khởi trung ương niệm Phật.

Ngày xưa, thời gian Ngài Vĩnh Minh thọ Thuyền sư niệm Phật trên chóp núi phái nam Bình, tỉnh hàng Châu, những người qua lại bên dưới chân núi nghe giờ rang rảng như giờ đồng hồ nhạc trời tiến công giữa hư không, để cho ai nấy đều rất thâm cảm. Bao gồm Ngài đang áp dụng phương pháp này vậy.

b) Mặc niệm: thời gian niệm, môi miệng chỉ hơi mấp máy, ko phát ra tiếng; fan ngoài nhìn vào, phân vân là đương niệm. Tuy không phát ra tiếng, tuy thế 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật” đương sáng sủa ngời và rang rảng trong tim thức hành giả, cực kì rõ ràng. Nhờ việc sáng ngời cùng rang rảng ấy mà tâm thần định tĩnh, chánh niệm ngưng tụ thành một khối, làm cho hiệu lực của chính nó không khác hiệu lực thực thi hiện hành của niệm Phật có tiếng

Phương pháp niệm này có thể áp dụng trong những khi nằm nghỉ, lúc tắm rửa, lúc bệnh dịch hoạn, dịp phóng uế, hoặc trong lúc đương làm việc hội trường công cộng hay khi lữ máy tha phương v.v… tóm lại là trong số những trường phù hợp không tiện thể niệm ra tiếng.

c) Niệm Kim Cang: Niệm thư thả, hòa hoãn tiếng eo hẹp quá, không nhỏ quá. Bất luận là niệm 4 chữ, giỏi 6 chữ, hành đưa vừa niệm vừa lắng tai nghe lại tiếng niệm của chính bản thân mình từng chữ một, thật rõ ràng. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, trí tuệ sẽ không bị xao lãng và tâm thần định được.

Phương pháp niệm này hiệu lực không hề nhỏ lao, mang đến nên, mang ví dụ cùng với ngọc kim cang. Kim tức là vàng, thí dụ cho việc cô ứ cẩn mật; cang nghĩa là cứng, thí dụ cho việc cứng rắn. Vừa cẩn mật vừa chắc nịch thì nước ngoài cảnh nặng nề xâm nhập và tạp niệm dễ bị tiến công tan.

Trong lúc cách thức niệm Phật, cách thức này thường được dùng hơn hết. Với phương pháp này lại có tên là phản nghịch văn niệm Phật tức là niệm chữ nào quay lại nghe chữ ấy, chữ ra từ miệng lại trở về lại tai.

d) Niệm giác chiếu: Một phương diện xưng thương hiệu Phật, một phương diện quay trọng tâm trí của bản thân mình trở lui soi xét tự tánh. Với phương thức này, cảnh đối tượng người tiêu dùng trước mắt đầy đủ bị đẩy lùi hết, chỉ với một cảm giác linh động trong chổ chính giữa thôi. Ấy là cảm giác tâm Phật, thân Phật, cả hai thuộc ngưng tụ thành một khối sáng chói lọi, tròn vành vạnh. Không tính ra, các cảnh giới bát ngát trong mười phương như giang sơn đại địa, cửa nhà khí cụ, tốt nhất nhất thảy số đông mất tung tích cho tới thân tứ đại của hành giả cũng lừng khừng lạc mất địa điểm nào. Được do đó thí báo thân tuy chưa xả nhưng cảnh Tịch quang đã chứng. Thương hiệu Phật vừa tuyên lên là bên cạnh đó hành giả bệnh nhập tam muội, mang thân phàm phu dự vào cảnh giới chư Phật.

Thật không có phương thức nào so bằng cách thức này. Nhưng có điều không mong muốn là, phi bậc thượng trí, không nhiều người lãnh hội và thực hành thực tế nổi. Bởi vậy mà sức cảm hóa của phương này còn có hơi hẹp

đ) Niệm tiệm tưởng: Một khía cạnh xưng danh hiệu Phật, còn mặt khác quán tưởng thân Phật và người thương tát trang nghiêm sẽ đứng trước mặt ta. Vì tự kỷ ám thị tưởng tượng ra các cảnh như cảnh Phật đương đưa tay quẹt đầu ta hoặc mang áo phủ lên mình ta, hay như là cảnh đức quan Âm và đức núm Chí đương đứng hầu 2 bên đức Phật, còn Thánh bọn chúng thì đương đoanh vây phía hai bên thân ta. Lại hoàn toàn có thể quán tưởng cảnh đất vàng, hồ nước báu của thế giới Cực lạc với lâu đài tráng lệ, lưới báu bủa giăng, hoa nở chim kêu đương phạt ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng v.v…

Nếu tiệm tưởng này sẽ thành thục, thì mặc dù nhục thân đương sống cõi Ta bà mà lại thức thần đã vui chơi trên rất lạc. Hoặc nếu quán tưởng không chơn thuần thì nó vẫn rất có thể làm trợ duyên cho việc niệm Phật bằng cách giúp mang lại tịnh nghiệp thuận lợi thành tựu.

Phép tu quán tưởng này lâu ngày dần thuần thục càng tạo được một tuyệt hảo rõ ràng và sâu sắc trong tầm đôi mắt của hành giả. Một ngày kia, lúc báo thân suy tạ, nai lưng duyên ngơi nghỉ cõi đời này dù cám dỗ đến đâu, cũng khó cuốn hút khiến yêu cầu liên lụy. Như vậy, chiến hạ cảnh rất lạc tốt nhất thời đã hiển chỉ ra trước mắt rồi.

e) Niệm tróc nã đảnh: cũng tương tự phép niệm Kim cang nói đoạn trước, nhưng giữa chữ trước cùng chữ sau, giữa câu trước với câu sau, đừng nhằm xen hở. Chữ nọ bồi vào chữ kia, câu sau ông chồng lên câu trước, trung gian không cho hoàn thành hở, nên người ta gọi truy đảnh. Truy nghĩa là xua đuổi theo, đảnh tức là đầu.

Nhơn vì chưng chữ tróc nã đảnh, câu câu truy đảnh một phương pháp chặt chẽ, đề nghị tạp niệm không giải pháp gì xen vào được. Trong những khi niệm, do trong trái tim tình từ khẩn trương, trọng tâm và khẩu cùng xúc tiến một lần, phân phát sanh được chánh niệm. Oách lực của chánh niệm càng khủng càng lấn át tất cả, làm cho tâm tưởng vô minh trong thời điểm tạm thời phải chìm lặng.

Phương pháp niệm này còn có hiệu lực khôn xiết lớn, xưa nay thường xuyên được số đông những bậc tu tịnh nghiệp dùng đến.

g) Niệm lễ bái: Đồng thời trong khi miệng niệm thì thân lạy, hoặc niệm dứt một câu lạy một lạy, hoặc bất câu miệng niệm nhiều hay ít, hễ cứ miệng niệm thì thân lạy, thân lạy thì mồm niệm.

Có niệm tất cả lạy thường xuyên nên để cho thân khẩu hợp nhứt; đồng thời trong những lúc ấy, ý nghĩ cho Phật buộc phải cả tam nghiệp thân, khẩu, ý cũng tập trung, 6 căn những thâu nhiếp. Như vậy, toàn bộ thân vai trung phong cùng hết thảy những giác quan hầu hết quy về một mối, không còn tồn tại chỗ hở nào mang đến trần sự chen vào, cũng không tồn tại một trọng tâm niệm như thế nào khác làm cho chao động tâm niệm tưởng Phật, ghi nhớ Phật.

Xem thêm: Bảng Ngọc, Cách Chơi Fizz Mùa 7, Bảng Ngọc Fizz Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

Muốn áp dụng phương thức này, phải đặc trưng tinh tấn. Hiệu lực thực thi của nó cũng quan trọng đặc biệt lớn lao. Duy chỉ gồm một điều sợ là lễ bái rất nhiều thì sinh nhọc sức, phí hơi thở; người yếu không có tác dụng nổi. Vậy chỉ nên kiêm dụng cùng với các cách thức khác, chứ không nên chuyên trì, sợ e mất sức, sinh bệnh.

h) Niệm từng loạt 10 niệm (sổ thập): lúc niệm dùng chuỗi hạt để ghi số loạt, cứ từng loạt mười câu. Sự ghi số có không ít cách: hoặc niệm 3 câu một hơi, làm bởi vậy 3 lần, đến câu tiếp thì lần một phân tử chấm câu; hoặc 3 câu một hơi, rồi 2 câu một hơi nữa, như vậy 2 lần rồi lần một hạt. Như vậy là cứ mỗi lúc lần một hạt chuỗi có nghĩa là đã niệm kết thúc 10 niệm.

Phương pháp này buộc phải tâm hành đưa vừa niệm Phật, lại vừa bắt buộc nhớ số câu niệm, mang lại nên, dù trọng tâm không chuyên, buộc cũng nên chuyên. Nhờ tất cả sự cưỡng dâm ấy mà đối trị được các tạp niệm lăng xăng, trọng điểm trở bắt buộc chuyên nhứt. Thật là một phương pháp hay và vô cùng thích nghi với đầy đủ kẻ nào tâm niệm quá chao động.

i) Niệm đếm theo khá thở (sổ tức): Niệm như pháp tầm nã đảnh trước kia, không nói số thương hiệu Phật niệm được không ít hay ít, chỉ dùng hơi thở có tác dụng chừng. Bắt đầu thở ra thì niệm cho đến khi không còn hơi thở, nghỉ ngơi niệm cơ mà hít thở vào. Lúc thở ra lại, tiếp tục niệm như trước. Cứ 10 lần như vậy, thì call là 10 tương đối niệm.

Phương pháp này sở dĩ tùy chỉnh thiết lập ra đặc trưng dành riêng cho người quá bận rộn, tiện cho sự thực hành hằng ngày. Ví dụ điển hình như, từng ngày sáng nhanh chóng ngủ dậy, sau thời điểm rửa khía cạnh súc miệng xong, day mặt về phía Tây hoặc phía trước Phật đài, chi ra 5 phút là niệm ngừng 10 hơi. Các bước không khó, như tín đồ tập thể thao làm gần như cử cồn hô hấp. Trường hợp ngày làm sao cũng chịu khó như vậy, thì cũng nhất quyết được vãng sanh.

Đây là căn cứ theo đại nguyện sản phẩm 18 của đức phật A Di Đà (xem trước) mà tùy chỉnh cấu hình phương này. Các vị Cổ đức phân tích và tu tập phương thức thập niệm, chủ yếu là cách thức niệm theo 10 tương đối thở này.

k) Niệm theo thời khóa độc nhất định: Điều buổi tối kỵ độc nhất trong phép niệm Phật là lúc bước đầu thì hăng hái mà sau này lại giải đãi. Sở dĩ có sự thủy đề nghị chung dải vì thế là vì không tồn tại tâm hằng thường. Mang đến nên, để giữ cho được thủy chung như nhứt, ngay lập tức từ khi sơ phát vai trung phong niệm Phật, hành giả cần được tự vạch mang đến mình 1 thời khóa biểu nhứt định. Một khi thời khóa biểu vẫn vạch sẵn rồi thì ngày ngày cứ y theo đó mà thực hành, từ bỏ gây cho mình một thói quen, và có như thế mới giữ được đạo trung tâm bất thoái. Vào buổi đầu, niệm những hay ít không hẳn là điều đặc biệt quan trọng vì nhiều hay ít còn tùy thuộc năng lượng và trả cảnh đơn lẻ của từng cá nhân; đặc biệt quan trọng là tại nơi thường thời thực hành, túc tắc và chuyên nhất.

Người xưa có vị hàng ngày niệm mang đến 10 vạn hiệu. Vị nào ít lắm cũng 5 vạn. Công hạnh tu hành của mình thật là tinh tấn dũng mãnh! Ngày nay, yếu tố hoàn cảnh thay biến đổi xưa hết sức xa nhưng mà lực lượng của từ thân ta cũng không bằng, vậy ta nên châm chước hoạch định một công khóa, thật liền kề với hoàn cảnh và vừa sức của ta, để thực hành thực tế cho đúng mức. Sau khi đã hoạch định rồi thì dù chạm chán phải công việc bận bịu đến đâu, cũng yêu cầu cố gắng chấm dứt công khóa. Vạn nhất, vì một lẽ nào đó mà không hoàn toàn được ngày ấy thì qua hôm sau đề nghị bổ khuyết kịp thời, đừng nên để rày lần mai lửa, tạo ra thành cho ta một thói xấu rất vô ích về sau.

Trong khi gạch khóa trình, bắt buộc tránh hai rất đoan. Rất đoan vật dụng nhứt bởi vì sự nhiệt huyết trong buổi đầu, từ định cho mình một khóa trình vượt nhiều, sau này đuối sức theo ko kịp, rồi do vậy bỏ luôn. Rất đoan sản phẩm công nghệ hai là do sự e ngại sau này theo không kịp, phải dè để tự định cho doanh nghiệp một khóa trình quá ít, ko thấm vào đâu, rồi cũng dễ hình thành giải đãi. Cả hai cực đoan phần đa đến kết quả như nhau. Mang lại nên, trong khi quyết định khóa trình, rất cần được tế nhị châm chước hài hòa giữa yếu tố hoàn cảnh và năng lực thế nào yêu thích trung mới được lâu dài và hữu hiệu

l) Niệm bất cứ lúc nào: Với hồ hết hành giả đã huân tập được tịnh chủng khá thành thục thì tự nhiên phát ra đều tiếng niệm Phật bất cứ lúc nào, cơ hồ nước như gồm một mức độ lực dũng cảm nào bên phía trong thúc đẩy, để cho hành trả hằng tiến ko lùi. Do vậy nhưng dù công khóa đang hoàn tất, các vị này vẫn chưa chỉ ra rằng đủ, cần trừ xung quanh giấc ngủ, bất luận ngày đêm, trong tư oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào, không chốn nào, là ko niệm Phật. Bởi vậy câu “Nam mô A Di Đà Phật” không thời gian nào rời khỏi miệng, lâu ngày thành tập quán.

Truyện vãng sinh của người xưa còn biên chép lại không ít trường đúng theo vãng sanh bởi vì pháp môn niệm Phật này mang lại. Như gồm ông thợ rèn, tay đập búa miệng niệm Phật; bà làm cho nghề đậu hủ, tay xay đậu mồm niệm Phật; về sau, khi vừa kết thúc tiếng niệm Phật, cả hai hầu hết được ông phật phóng hào quang tiếp dẫn và đa số được tọa hóa vãng sanh cực lạc.

Chúng ta yêu cầu lấy đó làm gương. Ví như niệm được đến chuyên môn ấy thì mặc dù có định khóa trình, hay là không còn định khóa trình, không hề là vụ việc nữa.

m) Niệm hay là không niệm vẫn luôn là niệm: Phép niệm Phật nói tại đoạn trên là chỉ sự niệm thành tiếng, vạc ra chỗ cửa miệng, trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Chữ NIỆM trong đoạn này là chỉ chổ chính giữa niệm (tâm niệm lưu giữ nghĩ cho Phật). Nói “niệm hay không niệm vẫn luôn là niệm” có nghĩa là bất nói niệm thành lời hay không, luôn luôn luôn trong trái tim vẫn tưởng niệm đến Phật, tức là vẫn có niệm Phật.

Sở dĩ miệng cần niệm Phật là cốt đề cập cho trong tim tưởng nhớ cho Phật. Giờ đồng hồ đây, dù rằng khi miệng ko niệm nhưng mà tâm vẫn đang còn tưởng nhớ, như vậy cứu cánh của phép trì danh niệm Phật đã đạt được rồi vậy.

Nếu hành giả triển khai được phép “không niệm nhưng mà niệm” thì bất luận thời hạn nào, bất luận miệng tất cả trì danh hay không trì danh, tư tưởng lúc nào thì cũng vẫn để vào Phật. Như vậy, tịnh niệm đã kiên cường liên tục không hở, lòng như rào sắt vách đồng, gió thổi cũng không lọt, ai mong muốn đập phá cũng ko xuể, quyết không thể một nai lưng niệm độc hại nào hoàn toàn có thể đột nhập, làm cho tâm chao đụng được. Thời gian ấy, phép niệm Phật tam muội tự nhiên và thoải mái thành tựu, trái vãng sanh không cầu mà tự đến.

Xem thêm: #7 Cách Tăng Ánh Sáng Màn Hình Máy Tính, Laptop Windows 10, 5 Cách Tăng Độ Sáng Màn Hình Laptop Đơn Giản

Người xưa nói “niệm cơ mà không niệm, không niệm cơ mà niệm” có nghĩa là chỉ mang lại cảnh giới này vậy. Nếu không phải là tín đồ niệm Phật đang lâu năm, và vị đó, công hạnh vẫn thuần thục, thì quyết không thực hành thực tế được pháp môn này. Sản phẩm sơ cơ quả thật cực nhọc mà noi theo.