Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

     

Hợp nhất report tài chính | Áp dụng cho những doanh nghiệp chuyển động dưới bề ngoài công ty mẹ – doanh nghiệp con thuộc những ngành, những thành phần tài chính khi lập và trình bày report tài chính hợp nhất. Ví dụ đa dạng và phong phú bút toán hợp nhất báo cáo tài chính cùng kế toán tài chính Việt Hưng.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Ví dụ cách hợp nhất báo cáo tài chính doanh nghiệp mẹ nhỏ 1"> Ví dụ biện pháp hợp nhất report tài chính công ty mẹ con

1. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm những gì?

Báo cáo tài thiết yếu hợp tuyệt nhất năm và report tài chính hợp nhất giữa niên độ gồm:

– Bảng phẳng phiu kế toán đúng theo nhất

– report kết quả hoạt động kinh doanh vừa lòng nhất

– report lưu giao dịch chuyển tiền tệ thích hợp nhất

– phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

CLICK: ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ PHÂN TÍCH BCTC

*
Ví dụ biện pháp hợp nhất report tài chính công ty mẹ nhỏ 2">Nhấn Đăng Ký

2. Phương bí quyết hợp nhất report tài chính công ty mẹ con

2.1 Ví dụ xác minh lợi cố gắng thương mại 

Lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch thanh toán mua rẻ được khẳng định là chênh lệch giữa giá tổn phí khoản đầu tư chi tiêu và giá chỉ trị hợp lí của gia sản thuần rất có thể xác định được của khách hàng con trên ngày thiết lập do doanh nghiệp mẹ nắm giữ (thời điểm công ty mẹ sở hữu quyền kiểm soát và điều hành công ty con) trên khoản 9 Điều 10 Thông tư 202/2014/TT-BTC.

Ví dụ 1a: khẳng định lợi thế thương mại trong thanh toán giao dịch hợp nhất sale qua một lần mua

Giá chi phí khoản chi tiêu của công ty mẹ

Phần sở hữu của bạn mẹ trong tài sản thuần của doanh nghiệp con 250 x 60%

Lợi rứa thương mại

200

150

50

Ví dụ 1b: xác định lợi thế dịch vụ thương mại và giá mức giá hợp độc nhất vô nhị kinh doanh qua những giai đoạn

Công ty bà mẹ mua một công ty con như sau:

Đơn vị tính: Triu đồng

Giá phí tổn khoản chi tiêu tại ngày cài (mua thêm 30%)

Giá chi phí khoản đầu tư chi tiêu của gấp đôi mua trước tính theo giá chỉ trị hợp lí tại lần mua đã đạt được quyền kiểm soát điều hành (10%+15%)x250.000

Mẹ 55%

75.000

62.500

Tổng giá chỉ phí đầu tư vào công ty con(a)137.500
Giá trị phải chăng tài sản thuần công ty con trên ngày mua150.000 
Phần sở hữu của người tiêu dùng mẹ trong gia tài thuần của công ty con (150.000×55%)(b)82.500
Lợi cố thương mại(a) – (b)55.000

2.2 Ví dụ loại bỏ khoản chi tiêu của doanh nghiệp mẹ vào doanh nghiệp con 

Trường hòa hợp trước ngày công ty mẹ dành được quyền kiểm soát, công ty mẹ ko có tác động đáng nói với doanh nghiệp con cùng khoản đầu tư được trình bày theo cách thức giá gốcTrường vừa lòng trước ngày công ty mẹ giành được quyền kiểm soát, công ty con là doanh nghiệp liên kết của khách hàng mẹ và đã được trình bày theo cách thức vốn chủ mua (tại Điều 15, Khoản 1 Điều 16 Thông tư 202/2014/TT-BTC) Ví dụ 2a: hợp nhất sale qua nhiều quá trình – Trường vừa lòng trước khi kiểm soát điều hành công ty con, nhà đầu tư không có tác động đáng nói với bên được đầu tư, khoản đầu tư được ghi nhấn theo phương thức giá gốc

Cộng30.000

Giá trị ghi sổGiá trị hòa hợp lý
Tiền và các khoản cần thu80.00080.000
Bất động sản đầu tư60.000110.000
Cộng140.000190.000
Vốn cổ phần: 5.000.000 cổ phiếu50.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

90.000

Tiền và các khoản phải thu

Đầu tứ vào công ty A

Cộng

Vốn cổ phần:

Cộng

265.000

35.000

300.000

300.000

300.000

(1) khẳng định giá tầm giá hợp nhất kinh doanh và lợi thế mến mại

Giá trị phải chăng của khoản đầu tư lúc đầu (1 triệu cổ phiếu)

Cộng

Giá trị hợp lý và phải chăng tài sản thuần của người tiêu dùng A tại ngày mua

Phần sở hữu của khách hàng mẹ

Lợi thế yêu quý mại: 280.000 – 152.000

220.000

60.000

280.000

190.000

152.000

(2) các bút toán hợp tuyệt nhất như sau (đơn vị tính: triệu đồng):

a) Điều chỉnh giá giá tiền khoản đầu tư trước đây vào công ty con theo giá bán trị hợp lý tại ngày mua:

Nợ Đầu tư vào doanh nghiệp con:

Có Doanh thu vận động tài chính

25.000

25.000

b) loại trừ khoản chi tiêu của doanh nghiệp mẹ vào doanh nghiệp con

Nợ Vốn góp của chủ tải (50.000 x80%)

Nợ roi sau thuế chưa cung cấp (90.000 x80%)

Nợ bất động sản đầu tư

Nợ ưu thế thương mại

40.000

72.000

50.000

128.000

Có Đầu bốn vào công ty con

Có tác dụng cổ đông ko kiểm soát

280.000

10.000

c) tách lợi ích người đóng cổ phần không kiểm soát

Nợ Vốn góp của chủ cài (50.000 x20%)

Nợ lợi tức đầu tư sau thuế chưa cung cấp (90.000 x20%)

Có tác dụng cổ đông không kiểm soát

10.000

18.000

28.000

Tổng lợi ích cổ đông không kiểm soát sau 2 bút toán bên trên là 38.000

d) cây bút toán kết chuyển: Do kiểm soát và điều chỉnh khoản chi tiêu theo giá chỉ trị hợp lý và phải chăng làm gây ra khoản lãi 25.000 được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, vì chưng vậy cần kết chuyển tiền lãi sau thuế lên lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp của Bảng bằng vận kế toán thích hợp nhất

Nợ lợi tức đầu tư sau thuế (BCKQHĐKD)

Có roi sau thuế chưa trưng bày (BCĐKT)

25.000
Công ty mẹCông ty con AĐiều chỉnhHợp nhất
Nợ
Bảng cân nặng đi kế toán
Tiền mặt và những khoản cần thu45.00080.000125.000
Đầu tứ vào công ty con255.00025.000a280.000b
Bất đụng sản đầu tư60.00050.000b110.000
Lợi nuốm thương mại128.000b128.000
Cộng300.000140.000363.000
Vốn cổ phần300.00050.00040.000b

10.000c

300.000
Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm lũy kế đến cuối kỳ trước90.00072.000b

18.000c

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này25.000d25.000
Lợi ích của người đóng cổ phần không kiểm soát10.000b

28.000c

38.000
Cộng363.000
Báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu vận động tài chính25.000a25.000
Lợi nhuận sau thuế25.000d25.000
Cộng điều chỉnh368.000368.000
 Ví dụ 2b: vừa lòng nhất marketing qua nhiều tiến độ – Trường phù hợp khoản đầu tư lúc đầu được coi như 1 khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết.

Xem thêm: Top 7 Trang Trí Hình Chữ Nhật Đơn Giản Nhất, Phương Pháp Trang Trí Hình Chữ Nhật Cơ Bản

Ví dụ này sử dụng những dữ liệu như lấy ví dụ 2a sống trên, nhưng lại nhà chi tiêu có những tác động đáng kể đối với bên được đầu tư.

Bút toán kiểm soát và điều chỉnh giá trị khoản đầu tư chi tiêu theo phương thức vốn nhà sở hữu

Nợ Đầu bốn vào doanh nghiệp liên kết

Có Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết

12.000
Tiền và những khoản đề xuất thu

Đầu tứ vào công ty link (theo phương thức vốn chủ)

Cộng

Vốn cổ phần

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh hợp nhất năm 20X3

Phần Lãi, lỗ trong doanh nghiệp liên doanh, liên kết

265.000

47.000

312.000

300.000

12.000

312.000

 

12.000

 (1) khẳng định li cố kỉnh thương mại:

Việc xác minh lợi thế thương mại được thực hiện tương tự lấy một ví dụ 3a nêu trên, từ đó lợi thế dịch vụ thương mại khi đầu tư vào công ty A là 128.000.

Xem thêm: Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5 Hay Nhất, Cách Giải Dạng Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5

(2) cây bút toán điều chỉnh

a) Ghi nhấn khoản chi tiêu vào công ty liên kết trước trên đây theo cách thức vốn chủ sở hữu:

Nợ đầu tư vào công ty con (công ty link trước đây)

Có LNST chưa bày bán lũy kế đến cuối kỳ trước

12.000

12.000

Nợ Đầu bốn vào doanh nghiệp con

Có Doanh thu hoạt động tài chính

13.000

13.000

c) loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào doanh nghiệp con

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x80%)

Nợ lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối (90.000 x80%)

Nợ bđs nhà đất đầu tư

Nợ lợi thế thương mại

Có Đầu bốn vào doanh nghiệp con

Có tác dụng cổ đông ko kiểm soát

40.000

72.000

50.000

128.000

280.000

10.000

d) tách lợi ích cổ đông không kiểm soát

Nợ Vốn góp của chủ mua (50.000 x20%)

Nợ lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp (90.000 x20%)

Có tác dụng cổ đông không kiểm soát

10.000

18.000

28.000

Tổng công dụng cổ đông không kiểm soát và điều hành sau 2 cây bút toán bên trên là 38.000

e) cây viết toán kết chuyển: Do điều chỉnh khoản đầu tư chi tiêu theo giá trị phải chăng làm phát sinh khoản lãi 13.000 được ghi dấn là doanh thu hoạt động tài chính, do vậy cần kết giao dịch chuyển tiền lãi sau thuế lên lợi tức đầu tư sau thuế chưa trưng bày của Bảng bằng vận kế toán hòa hợp nhất

Nợ roi sau thuế (BCKQHĐKD)

Có lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối (BCĐKT)

13.000

13.000

Công ty mẹCông ty nhỏ AĐiều chỉnhHợp nhất
Nợ
Tiền khía cạnh và những khoản đề xuất thu45.00080.000125.000
Đầu tứ vào công ty con255.00012.000a

13.000b

280.000c
Bất đụng sản đầu tư60.00050.000c110.000
Lợi cố gắng thương mại128.000c128.000
Cộng300.000140.000  363.000
Vốn cổ phần300.00050.00040.000c

10.000d

300.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước90.00072.000c

18.000d

12.000a12.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này13.000e13.000
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát10.000c

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh năm 20X5 của 3 doanh nghiệp như sau:

Yêu cầu: Lập báo cáo tài bao gồm hợp nhất của người tiêu dùng X Bhd đến năm tài bao gồm 20X5.

Xác định lợi thế dịch vụ thương mại khi mua doanh nghiệp Y (Đơn vị tính: Tỷ đồng):

Giá giá tiền đầu tư

Giá trị hợp lí của gia sản thuần của Y (100+200)

Phần sở hữu của bạn mẹ trong gia tài thuần (55%)

Lợi nạm thương mại

198

300

165

33

Thay đổi phần trăm sở hữu của các cổ đông khi công ty Y từ những việc mua lại cổ phiếu quỹ:

Công ty mẹCổ đông ko kiểm soát
Tỷ lệ sở hữu trước khi công ty Y mua lại cổ phiếu quỹ55%45%
Tỷ lệ sở hữu sau thời điểm công ty Y thâu tóm về cổ phiếu quỹ (55/90)61.11%38.89%
Tăng/giảm trong phần trăm sở hữu6.11%(6.11%)

Thay thay đổi trong gia sản thuần:

Tổng cộngCông ty mẹCổ đông ko kiểm soát
Tài sản thuần trước khi mua lại cổ phiếu260143

260×55%

117
Tài sản thuần sau khoản thời gian mua lại cổ phiếu200122

200×55/90

78
Phần cài đặt trong gia tài thuần giảm(21)(39)
Tiền phương diện trả mang lại cổ đông ko kiểm soát——60
Thay thay đổi trong giá chỉ trị gia tài thuần(21)21
Những chuyển đổi liên quan đến doanh nghiệp Z

a) xác minh lợi thế thương mại dịch vụ khi nắm giữ quyền kiểm soát và điều hành Công ty Z:

Sau khi doanh nghiệp Z thâu tóm về cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu của người sử dụng mẹ trong gia sản thuần của bạn Z tăng lên 51% (46/90). Công ty mẹ khẳng định lợi thế thương mại như sau:

Giá trị hợp lí của cổ phiếu mua lại: 50.000đ/cp

Công ty bà mẹ nắm giữ: 9,2 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ

320

(100)

– quý hiếm khoản đầu tư chi tiêu theo phương thức vốn chủ cài đặt khi doanh nghiệp Z còn là một công ty link được xác định là 285,2 tỷ đồng: 276 tỷ đồng (giá gốc) + 9,2 tỷ việt nam đồng (phần điều chỉnh tăng tương ứng với 46% vào lãi của người tiêu dùng liên kết sau ngày đầu tư chi tiêu (320-300))

– Phần lãi do reviews lại khoản chi tiêu theo giá trị hợp lí là: 460 – 285,2 = 174,8

Bút toán đúng theo nhất:

Bút toán hợp tốt nhất với công ty Y

a) loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty Y

Nợ Vốn cổ phần của Y

Nợ lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối

Nợ lợi thế thương mại

Có Đầu tư vào doanh nghiệp Y

110

33

55

Nợ Vốn cổ phần của người sử dụng Y

Nợ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến vào đầu kỳ trước

Có tiện ích cổ đông không kiểm soát

45

72

117

(c) Ghi giảm LICĐKKS bởi mua cp quỹ:

Nợ ích lợi cổ đông không kiểm soát

Có cổ phiếu quỹ

60

60

(d) Ghi nhận biến đổi trong tài sản thuần của khách hàng Y

Nợ roi sau thuế không phân phối

Có tác dụng cổ đông ko kiểm soát

21

21

(e) bóc tách lợi ích của người đóng cổ phần không kiểm soát và điều hành phát sinh vào kỳ

Nợ lợi nhuận sau thuế của người đóng cổ phần không kiểm soát điều hành (90×35/90)

Có tác dụng cổ đông không kiểm soát

35

35

Bút toán hợp độc nhất với công ty Z
(f) Ghi nhấn khoản đầu tư ban sơ vào công ty Z theo phương pháp vốn nhà sở hữu9,2
Nợ Đầu tư vào công ty Z

Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9,2
(g) Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý khoản đầu tư tại ngày kiểm soát và quý giá khoản chi tiêu theo phương pháp vốn chủ sở hữu174,8
Nợ Đầu tư vào doanh nghiệp Z174,8
Có Doanh thu chuyển động tài chính
(h) thải trừ khoản đầu tư chi tiêu của doanh nghiệp mẹ vào doanh nghiệp Z

Nợ Vốn cổ phần của người tiêu dùng Z (200×46/90)

Nợ roi sau thuế chưa trưng bày (320×46/90)

Nợ lợi thế thương mại

Có cổ phiếu quỹ của công ty Z (100×46/90)

Có Đầu bốn vào công ty Z

102

164

245

51

460

(i) tách bóc lợi ích cổ đông không kiểm soát đầu kỳ

Nợ Vốn cổ phần của khách hàng Z (200×44/90)

Nợ lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối (320×44/90)

Có cổ phiếu quỹ của người sử dụng Z (100×44/90)

Có tiện ích cổ đông ko kiểm soát

98

156

49

205

(j) tách lợi ích người đóng cổ phần không kiểm soát phát sinh vào kỳ

Nợ LNST của cổ đông không điều hành và kiểm soát (110 x 44/90)

Có công dụng cổ đông không kiểm soát

54

54

k) bút toán kết chuyển

Bút toán (e) kết chuyển LNST của người đóng cổ phần không kiểm soát (35)

Bút toán (g) điều chỉnh tăng doanh thu hoạt động tài chính: 174,8

Bút toán (k) kết đưa LNST của cổ đông không kiểm soát:(54)

Cộng

Nợ roi sau thuế (BCKQKD)

Có lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối kỳ này

85.8

85.8

85.8

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp độc nhất vô nhị như sau:

Chỉ tiêuCông ty mẹCông ty YCông ty ZĐiều chỉnhHợp nhất
Nợ
Đầu bốn vào Y198198a
Đầu tư vào Z276174,8g

9,2f

460h
Tài sản thuần khác2262905301.046
Lợi cụ thương mại33a

245h

278
Tổng tài sản thun700290530  1.324
Vốn cổ phần30010020055a

45b

102h

98i

300
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước180160320110a

72b

164h

156i

9,2f167,2
Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán kỳ này2209011021d85,8k484,8
Cổ phiếu quỹ(60)(100)60c

51h

49i

Lợi ích cổ đông không kiểm soát60c117b

21d

35e

205i

54j

372
Tng vn công ty sở hữu700290530  1.324
Doanh thu vận động tài chính174,8g174,8
Lợi nhuận trước thuế300120150570
Chi phí thuế(80)(30)(40)(150)
Lợi nhuận sau thuế2209011085.8k594,8
Lợi nhuận sau thuế của người đóng cổ phần không kiểm soát35e

kimsa88
cf68