Cách Dùng Prefer

     

Bài viết này vẫn giúpnhữngbạn phân biệt cấu tạo và cách sử dụng prefer, kết cấu would prefer và kết cấu would rather và ý nghĩa của chúngdướitừng trường vừa lòng khác nhau. Còn trông đợi gì nữa, hãy xem thêm ngay bài bác viếtdướiđây:


I. Kết cấu Prefer

Về cơ bản, tasử dụngcấu trúcPrefer khổng lồ Vhoặc cấu trúcPrefer V-ingđể biểu đạt việc phù hợp điều gì hơn. Dưới đây làcáccấu trúc cơ phiên bản đi với rượu cồn từ prefer.

Bạn đang xem: Cách dùng prefer

1. Kết cấu Prefersomethingtosomething

E.g. I prefer this dress to the one you wore yesterday.(Anh thíchloạiváy này hơnloạiem sẽ mặc ngày hôm qua.)

2. Kết cấu PreferV-ingtoV-ing

E.g. I prefer flying to lớn travelling by train. (Tôi ham mê đi máy bay hơn đi tàu.)

a. Phù hợp một đồ vật gì đó

S + prefer + N/ to V/ Ving…

Ví dụ:

She prefers to lớn drink tea. (Cô ấy mê say uống trà.)They prefer playing badminton. (Họ yêu thích chơi cầu lông.)I prefer cats. (Tôi ham mê mèo.)

Lưu ý: Prefer to V với Prefer Ving về căn bạn dạng là giống như nhau, đều được sử dụng dưới những trường hợp đồng nhất để chỉ sở thích của fan nào đó. Tuy vậy, Prefer to V vẫn được quen áp dụng hơn.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN tức thì 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
sung sướng nhập tên của người tiêu dùng
Số năng lượng điện thoại của người sử dụng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập sai
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký kết thành công. Chúng tôi sẽ tương tác với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


b. Thích điều này hơn loại kia

S + prefer + N + to + NS + prefer + V-ing + khổng lồ + V-ing

S + prefer + to lớn V + rather than + V

Ví dụ:

I prefer tea to coffee. (Tôi thích hợp trà rộng cà phê)We prefer going by ferry khổng lồ flying. (Chúng tôi say mê đi bằng thuyền hơn là lắp thêm bay.)Many people prefer lớn walk rather than ride a bike. (Nhiều fan thích đi dạo hơn là đạp xe.)

II. Cách áp dụng Prefer

Dùng lúc muốn biểu đạt sở phù hợp hoặc thích hợp điều nào đấy hơn.

Cấu trúc:

Prefer khổng lồ (do)

Prefer – Ving

S + Prefer sth to sth (Thích vật gì hơn loại gì)

Prefer doing sht to lớn doing sth = prefer to bởi vì sth rather than (do) sth

Ex:

I don’t lượt thích cities. I prefer lớn live in the country (hoặc I prefer living in the country.) (Tôi không mê say thành phố. Tôi yêu thích sốngtạinông làng hơn)I prefer this dress khổng lồ the one you were wearing yesterday. (Anh ham mê bộ áo xống này hơndòngbộ em đã mặc ngày hôm qua.)I prefer flying to travelling by train. (Tôi yêu thích đi máy bay hơn là đi bởi xe lửa.)Anh prefers khổng lồ live in Haiphong thành phố rather than (live) in Ha Noi. (Anh say đắm sốngtạithành phố Haiphong hơn là sốngtạiHa Noi)

III. Cấu trúc Would prefer


*
Cấu trúc Would prefer

Cấu trúc Would prefer đượcsử dụngkhi muốn diễn tả một điều mình muốn hơn. Tiếp sau đây lànhữngcấu trúc Would prefer thường xuyên gặp:

1. Would prefer + to + V + rather than + V

Cấu trúc này có có nghĩa là muốn một cái gì đấy hơn một cái gì đấy khác

Ví dụ:

I would prefer to stay at trang chủ than go to lớn the cinema.(Tối ni tôi thích tại nhà hơn là cho tới rạp phim về tối nay.)

2. Cấu trúc Would prefer lớn V

Cấu trúc này thực hiện để ra mắt người nào đó thích đồ vật gi đó.

Ví dụ:

Do you want to lớn travel by train? – Well, I would prefer to travel by car.(Chúng ta đi xe cộ lửa nhé?” – Ồ tôi thích hợp đi xe tương đối hơn.)

Lưu ý!

Cấu trúcWould preferthường được dùng dưới bối cảnh bắt buộc sự định kỳ sự, trọng thể nhiều rộng là bên dưới bối cảnh giao tiếp thường ngày.

IV. Cáchdùngwould prefer


*
Ví dụ về would prefer

Dùng lúc muốn nói về điều mà bạn thích làmdướitình huốngđầy đủnào đó.

Cấu trúc:

Would prefer sth (+ or+sth)” (thích vật gì ‘hơn chiếc gì’)

Would prefer lớn do

Ex:

Would you prefer tea or coffee? – Coffee, please. (Anh mong muốn uống trà hay cà phê vậy?” ” Cà phê.Shall we go by train? – Well, I’d prefer to lớn go by car.=> không nói ‘going’. (Chúng ta đi xe pháo lửa nhé? Ồ tôi thích hợp đi xe tương đối hơn.)I’d prefer to stay at trang chủ tonight rather than go khổng lồ the cinema. (Tối nay tôi thíchtạinhà hơn là đitham quanphim.)

V. Cấu trúc Would rather


*
Cấu trúc Would rather cơ bản

1. Kết cấu would rather làm việc thì hiện nay tại

Cấu trúc 1: S + would rather + V

Cấu trúc Would rather V có chân thành và ý nghĩa gần như tương tự với cấu tạo Would prefer to V, đầy đủ có có nghĩa là thích gì (hơn).

Ví dụ:

Jennie would rather go to lớn school tomorrow. (Jennie phù hợp tới trường vào trong ngày mai hơn.)Do you want to ride on a bike? – Well I would rather ride on a car. (Em có muốn đi bằng xe đạp điện không?” –“Chà, tôi ao ước đi bởi xe hơi hơn.)

Lưu ý!

Câu phủ định của cấu trúc would rather vẫn là cấu trúc would rather not V

Ví dụ:

Jennie would rather not go lớn school tomorrow. (Jennie không say mê thích tới trường vào trong ngày mai hơn.)Do you want lớn ride on a bike? – Well I would rather not ride on a bike. (Em vẫn muốn đi bằng xe đạp điện không?” –“Chà, em không muốn đi bằng xe xe đạp điện đâu.)

Cấu trúc 2: S + Would rather + V + than + V

Cấu trúc này có có nghĩa là thích có tác dụng việc gì đấy hơn việc gì khác.

Ví dụ:

I’d rather stay at home tonight than go lớn the movies. (Tối ni tôi thích tận nhà hơn là đi du lịch thăm quan phim.)Jennie would rather go lớn school tomorrow than today. (Jennie thích đi học ngày mai rộng là hôm nay.)

Các bạn xem thêm tài liệu học tập IELTS bên dưới nhé:

2. Cấu trúc would rather trên thể thừa khứ

Cấu trúc: S + would rather + V-P1

Cấu trúc này được sử dụng để miêu tả việc muốn/ không muốn người khác làm cho một điều nào đó hơn.

Ví dụ:

ShouldI stay here? – I’d rather you came with us. (Tôi có cần phải lưu trú trên đây không nhỉ? – Tôi ý muốn anh đi với chúng tôi hơn.)Shall I tell them the news? – No, I’d rather they didn’t know. (Tôi nói cho họ đọc tin nhé? – Không, tôi mong muốn họ lần khần thì hơn.)Should I tell them or would you rather they didn’t know?(Tôi đang nói với họ nhé tuyệt là anh không thích cho chúng ta biết hơn?)

Lưu ý!

Trong cấu tạo này, chúng ta sử dụng hễ từ trên thìQuá khứ(came, did, …) nhưng ý nghĩa sâu sắc lại là bây giờ hoặc tương lai.

Hãy so sánh:

I’d rathercookthe soup. (Tôi thíchnấumón súp hơn.)

Nhưng:

Tôi muốnbạn nấusúp.=> ko nói “Tôi thà thổi nấu súp”.Tôi muốnbạn nấumón súp hơn.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Cho Trẻ Bú Nằm An Toàn, Mẹ Đã Biết? Cách Cho Con Bú Nằm An Toàn, Mẹ Đã Biết

Dạng lấp định của cấu trúc này là Would rather somebody didn’t V

Ví dụ:

I would rather you didn’t say anything I said lớn you. (Tôi không thích anh nói cho ngẫu nhiên người nào một trong những gì tôi đang nói.)

VI. Cách dùng would rather

Cấu trúc

Would rather ‘do’ sth = would prefer ‘to do’ st.Would rather bởi something than (do) somethingWould rather you ‘did’ st: sử dụng khi ý muốn người khác có tác dụng một điều gì đó.

Ex:

I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind. (Tôi cảm xúc mệt. Tôi ko muốn đi dạo tối nay, giả dụ anh không giận.)I’d rather stay at home tonight than go lớn the cinema. (Tối ni tôi thích tận nhà hơn là đi du lịch tham quan phim.)“Shall I tell them or would you rather they didn’t know?” (“Tôi sẽ nói với họ nhé giỏi là anh không muốn cho họ biết?”)

VII. Bài tập prefer, would rather, would prefer kèm đáp án

1. Choose the correct option.

1. She …………………. Eat a salad than a hamburger.

would rather prefer

2. They ……………….. Dogs. They don’t lượt thích cats.

would rather prefer

3. I …………………. Stay trang chủ today.

would rather prefer

4. We ………………….. Watching basketball.

would rather prefer

5. Usually people ……………………. Warm weather.

would rather prefer

2. Choose the correct option.

I…………………..buy the xanh shirt.Why bởi vì you…………………..going out with Tom?I…………………..have the meeting at 6 pm.Normally, we…………………..going lớn the beach.I…………………..watch the football game.

3. Rewrite using would rather

1. I would lượt thích you to lớn go trang chủ now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer khổng lồ go in December rather than in May.

………………………………………………………………………………..

3. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.

…………………………………………………………………………………………………………….

4. I prefer khổng lồ walk rather than drive.

……………………………………………………………………………

5. I want you khổng lồ stay in a hostel rather than in a hotel.

……………………………………………………………………………

6. I would lượt thích you lớn find a job.

……………………………………………………………………………

7. He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8. They would like to build a new house instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9. We would lượt thích you to lớn go bed now.

……………………………………………………………………………

10. We would like you to bởi the work yourself.

Xem thêm: Cách Làm Bột Trà Xanh Từ Lá Trà Tươi Và Lá Khô Đơn Giản, An Toàn

……………………………………………………………………………

Đáp án

Bài 1:

would ratherpreferwould ratherpreferprefer

Bài 2:

would ratherpreferwould ratherpreferwould rather

Bài 3:

I would rather you went home now.I would rather go in December than in May.I would rather start early than leave everything lớn the last minute.I would rather walk than drive.I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.I would rather you found a job.He would rather face the enemy than surrender.They would rather build a new house than repair the old one.We would rather you went lớn bed now.We would rather you did the work yourself.

hy vọng qua nội dung bài viết Cách thực hiện Prefer, Would prefer, Would rather nàymột sốbạn sẽ biết cáchdùngPrefer, Would prefer và Would rather và vận dụng vào làm bài tập xuất sắc hơn. Chúcmột sốbạn học tập ngữ pháp giờ Anh xuất sắc nhất.