Cách dùng neither nor và either or

     

EITHER … OR với NEITHER … NOR là những cấu tạo tiếng Anh phổ biến và khá dễ dàng dùng. Tuy nhiên, này lại hay tạo nhầm lẫn cho tất cả những người dùng, vì sự “na ná như là nhau” của cặp từ này. Trong bài xích ngày bây giờ olympiaplus.vn đang hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cặp “either … or” và “neither … nor” thần thánh này nhé! Hãy cùng bắt đầu nào!


*

I. EITHER …OR

1. Cách dùng

Either … or mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Nó được sử dụng để lấy ra khả năng hoàn toàn có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng người dùng được đề cập đến.

Bạn đang xem: Cách dùng neither nor và either or

2. Cấu trúc và ví dụ

Để sử dụng either … or, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Either + Danh từ/ Đại trường đoản cú + or + Danh từ/ Đại từ 


Ví dụ:

I want khổng lồ sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ mong muốn ngồi với hoặc là Kai hay những Zoey trong thời gian học tới.)

Either he or his sister will go to their grandma’s house to lớn pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy sẽ tới nhà bà của họ đến đón em trai anh ấy.) 

II. NEITHER … OR

Cách dùng 

Neither … nor mang ý nghĩa là “không… cũng không”. Cấu trúc này được thực hiện khi chúng ta muốn bao phủ định đồng thời cả 2 đối tượng người tiêu dùng được nhắc đến.

Cấu trúc

Để áp dụng neither … nor, chúng ta có thể áp dụng cách làm sau:

Neither + Danh từ/ Đại tự + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không ham mê cả cafe và trà!)

This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn.) 

III. Những trường hợp đặc trưng cần lưu lại ý 

1. Với either … or hoặc neither … nor khi đứng ở vị trí chủ ngữ

Nếu either …or hoặc neither … nor đứng tại phần chủ ngữ thì hễ từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ hai (đứng sau or). Ví dụ:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc chúng ta đúng.) 

Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và bạn cũng không.) 

Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và chúng ta trai của của ấy đều chần chừ là chúng ta đạt điểm trên cao nhất.) 

2. Chuyển đổi giữa Either … or với Neither … nor

Neither … nor = Not either … or

Ví dụ 1: 

Neither Kien nor thai passed the exam last year.

=> Not either Kien nor thai passed the exam last year. 

1 bí quyết dùng thông dụng hơn là sử dụng cấu trúc: “and … not … either”. Ví dụ, họ cùng sự chuyển tiếp giữa câu về Kiên cùng Thái nghỉ ngơi trên. 

=> Kien didn’t pass the exam last year và Thai didn’t either.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Sử Dụng Yet In A Sentence, Phân Biệt Cách Dùng Yet

Tuyệt đối không sử dụng: “Thai didn’t also!” nhé!

Ví dụ 2: 

My father doesn’t like either coffee or tea. 

=> My father likes neither coffee or tea. 

Khi either hoặc neither đứng một mình
Neither đứng một mình

Khi neither đứng 1 mình thì câu sẽ mang nghĩa bao phủ định. Ví dụ thì:, còn neither sở hữu nghĩa là không đối tượng người tiêu dùng nào vào 2 đối tượng người dùng được kể đến. 

Trường hợp này, danh trường đoản cú (đại từ) ở phía sau neither và either ở dạng số ít và cồn từ phía sau sẽ tiến hành chia theo nhà ngữ. 

Ví dụ:

Neither parent came lớn pick him up. (The mother didn’t come và the father didn’t come.)

Neither shirt fits me. (There are two shirts và not one of them fits me.)

Either đứng một mình 

Trong trường hợp này thì vẫn vẫn sở hữu nghĩa bao phủ định với either sẽ sở hữu nghĩa là 1 trong trong những đối tượng người dùng nhắc đến. Danh từ bỏ (đại từ) làm việc phía sau either sinh hoạt dạng số ít và cồn từ phía sau sẽ được chia theo nhà ngữ. 

Either person in this class is under 15. (Một trong các những fan ở trong lớp này bên dưới 15.) 

Either mèo is mine. (Một trong những những nhỏ mèo là của tôi.)

IV. BÀI TẬP

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go lớn Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll điện thoại tư vấn the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên đây là cục bộ các ngôn từ về neither nor với either or rồi, tuy nhiên, loài kiến thức về phong thái dùng either với neither vẫn còn không hề ít nhé, chúng ta có thể tìm hiểu thêm 2 bài bác dưới đây.

Xem thêm: Dấu Cách Trong Html Cực Đơn Giản Và Nhanh Chóng, Cách Để Chèn Khoảng Trống Trong Html

Còn nếu bạn vẫn chưa thể hiểu cùng thành thạo những nội dung này, bạn hãy thử kinh nghiệm một phương thức khác học khác trên khoá học Online của olympiaplus.vn hoặc qua cuốn sách giờ đồng hồ Anh cơ bản của olympiaplus.vn nhé. Chắc chắn rằng, với cùng một phương pháp, quãng thời gian phù hợp, chắc hẳn chắn các bạn sẽ có thể gắng trọn mọi kỹ năng và kiến thức tiếng Anh giao tiếp.