Cách dùng hàm sumproduct

     
Excel cho olympiaplus.vn 365 Excel mang lại olympiaplus.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm SUMPRODUCT trả về tổng của tổng của các dải ô hoặc mảng tương ứng. Thao tác mặc định là nhân tuy nhiên cũng có thể thực hiện nay phép nhân, phép trừ với phép chia.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm sumproduct

Trong lấy ví dụ như này, họ sẽ cần sử dụng hàm SUMPRODUCT để trả về tổng lợi nhuận cho 1 sản phẩm đã cho và kích cỡ:

*

Hàm SUMPRODUCT khớp toàn bộ các bộc lộ của Mục Y/Kích cỡ M cùng tính tổng chúng, vày vậy với lấy ví dụ này, 21 cùng 41 bởi 62.

Cú pháp

Để thực hiện phép tính khoác định (phép nhân):

=SUMPRODUCT(array1, , , ...)

Cú pháp hàm SUMPRODUCT có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array1

Bắt buộc

Đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

, ,...

Tùy chọn

Các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Để tiến hành các phép toán số học tập khác

Dùng SUMPRODUCT như thông thường nhưng sửa chữa dấu phẩy tách các đối số mảng bởi toán tử số học tập mà bạn có nhu cầu (*, /, +, -). Sau khi đã thực hiện tất cả các thao tác, công dụng sẽ được xem tổng như bình thường.


Lưu ý: Nếu bạn sử dụng những toán tử số học, hãy để ý đến đặt các đối số mảng trong vết ngoặc 1-1 và thực hiện dấu ngoặc đối kháng để nhóm các đối số mảng để điều hành và kiểm soát thứ tự của các phép tính số học.


Chú thích

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Ví dụ: =SUMPRODUCT(C2:C10;D2:D5) vẫn trả về lỗi do các phạm vi không thuộc kích cỡ.

Hàm SUMPRODUCT coi những mục nhập mảng chưa phải dạng số là số không.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Những Ngôi Sao Xa Xôi Của Lê Minh Khuê, Sơ Đồ Tư Duy Những Ngôi Sao Xa Xôi

Để đạt ngưỡng tốt nhất, tránh việc sử dụng SUMPRODUCT cùng với tham chiếu cột đầy đủ. Hãy suy nghĩ đến =SUMPRODUCT(A:A,B:B), ở đây hàm đã nhân 1.048.576 ô trong cột A với 1.048.576 ô vào cột B trước lúc cộng chúng. 

Ví dụ 1

*

Để tạo cách làm bằng list mẫu của công ty chúng tôi ở trên, nhập =SUMPRODUCT(C2:C5,D2:D5) với nhấn Enter. từng ô trong cột C được nhân với ô tương ứng của nó trong thẳng hàng ở cột D và công dụng được cộng lại. Tổng số tiền tải thực phẩm là $78,97.

Để viết công thức dài ra hơn mang lại cho bạn cùng một kết quả, hãy nhập =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 cùng nhấn Enter. sau khi nhấn Enter, tác dụng sẽ như nhau: $78,97. Ô C2 được nhân với D2 và kết quả của ô này được cộng vào công dụng của ô C3 lần cùng với ô D3 v.v.

Ví dụ 2

Ví dụ dưới đây sử dụng SUMPRODUCT nhằm trả về tổng lợi nhuận ròng của thay mặt bán hàng, vào đó cửa hàng chúng tôi có cả tổng doanh thu và chi phí của đại lý. Trong trường phù hợp này, chúng tôi đang sử dụng một bảng Excel, áp dụng tham chiếu có cấu tạo thay do phạm vi ô Excel chuẩn. Ở đây các bạn sẽ thấy phạm vi Doanh số, giá thành và Đại lý được tham chiếu theo tên.

*

Công thức là: =SUMPRODUCT(((Table1)+(Table1))*(Table1=B8)) cùng trả về tổng của tất cả các lệch giá và túi tiền cho cửa hàng đại lý được liệt kê vào ô B8.

Ví dụ 3

Trong lấy ví dụ như này, chúng tôi muốn trả về tổng cộng 1 mặt hàng cụ thể vị một khu vực nhất định bán. Vào trường thích hợp này, quanh vùng phía Đông đã phân phối bao nhiêu trái anh đào?

*

Ở đây, cách làm là: =SUMPRODUCT((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Trước tiên, nó nhân số lần xuất hiện thêm của Đông với số lần xuất hiện thêm quả anh đào trùng khớp. Cuối cùng, hàm tính tổng giá bán trị của những hàng tương ứng trong cột Doanh số. Để xem bí quyết Excel giám sát giá trị này, nên lựa chọn ô công thức, rồi đi đến công thức > trị công dụng > đánh giá.

Xem thêm: Cách Chơi Riki Dota 2 : Hướng Dẫn Chơi Riki Ở Vị Trí Carry Trong 7

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.