CÁCH DÙNG BECAUSE

     
1 cách dùng Because với Because of1.2 2 – cấu trúc because of 1.2.2 2.2 – Chuyển mẫu câu từ cần sử dụng because lịch sự because of cùng ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE lịch sự CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 trả lời phân biệt cấu tạo Because, Because Of và In Spite Of trong giờ đồng hồ Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Of1.9 4. Cách chuyển câu từ cấu tạo Because sang cấu trúc Because Of

Cách cần sử dụng Because cùng Because of

1 – cấu trúc Because 

Because có nghĩa là vì chưng vì. Because + 1 mệnh đề gồm nghĩa là cũng chính vì điều nào đấy đã xảy ra, hay bởi vì ai đó đã làm gì. Sau because luôn là một mệnh đề có chủ ngữ cồn từ đầy đủ. Bạn cần đặc biệt xem xét điều này nhé. 


Công thức thành lập và hoạt động câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn đang xem: công thức because of


*
*

2 – cấu trúc because of 

2.1 – Công thức: 

Because of có nghĩa là do vì điều gì đó. Ví dụ như là “bởi vị cơn mưa”, “bởi vì việc tắt đường”, “bởi vì bài toán đi muộn của tôi”…. Quan sát từ những ví dụ này thì chúng ta có thể đoán được là phia sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh rượu cồn từ đúng không nào? Đây thiết yếu là khác hoàn toàn lớn nhất của cấu trúc because of và cấu trúc because

Cách dùng because of không hề khó, bạn chỉ việc nắm vũ công thức tiếp sau đây để thành lập câu với because of nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng because

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

Khi bạn sử dụng thành thạo because of rồi thì gồm thể các bạn sẽ còn “nghiện” kết cấu này, bởi điểm lưu ý của nó là rút ngắn được câu. Trong số trường đúng theo trang trọng hơn nữa thì người bản ngữ cũng ưu tiên dùng because of vì cấu tạo này “che giấu” được nhà thể tiến hành hành động, chỉ nêu bắt buộc nêu ra sự việc, sụt giảm tính cá nhân, tính công kích.

*
2.2 – Chuyển chủng loại câu từ cần sử dụng because sang trọng because of với ngược lại

Khi chuyển từ cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh because sang cấu trúc because of ta buộc phải biến mệnh đề vùng sau thành một danh từ, cụm danh từ hay danh đụng từ bỏ thay thế. Chú ý rằng nếu như sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì hãy bỏ nó đi, tiếp nối tiếp tục xét 6 trường đúng theo sau đây.

a – Hai chủ ngữ ở hai mệnh đề như là nhau 

– Hai nhà ngữ như là nhau: vứt chủ ngữ ở cấu tạo because, thêm “ing” vào cồn từ.

I failed the exam because I slept over. 

=> I failed the exam because of sleeping over. 

*
b – Tân ngữ vào mệnh đề cất because là một danh từ: 

Trong trường phù hợp này, chúng ta chỉ phải bỏ đi công ty ngữ, sử dụng danh từ.

Ví dụ: Because there was a heavy traffic jam, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

c – Tân ngữ bao gồm tính tự đứng trước danh từ

Trong trường phù hợp này, chúng ta chỉ nên đưa tính tự lên trước danh từ, vứt đi các phần không bắt buộc thiết.

Ví dụ: Because the traffic jam was heavy, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

*
d – Một tính từ: 

Trong trường vừa lòng này, bọn họ đổi tính từ thành danh từ. 

Ví dụ: Because it is raining, I stayed at my house. 

=> Because of the rain, I stayed at my house. 

e – bí quyết chuyển về dạng sở hữu: cần sử dụng danh tự dạng sở hữu.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed the exam.

=> Because of my laziness, I failed the exam.

f – sử dụng “the fact that” 

Quy tắc chung cho phần lớn trường hợp: dùng nhiều “the fact that ” để trước mệnh đề mong mỏi chuyển. Bí quyết làm này chỉ thực hiện khi bọn họ không thể đổi khác được bằng những cách trên cùng đúng cho đa số các ngôi trường hợp.

Ví dụ: Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall. 

=> Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

*

Bài tập về Because cùng Because of 

Bài 1:

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult lớn understand ……… her accent.
*

Bài 2:

Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of _____________________________.

Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> Despite ________________________________________________________.

His father asked him to lớn go stay at home because he was sick.

=> Because of ______________________________________.

She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of _____________________________________________.

Because there was an accident, I was late.

=> Because of _______________________.

Because the rain was so heavy, I couldn’t go khổng lồ school.

=> Because of _________________________________.

Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

=> Because __________________________________________.

Although it was raining heavily, we still went to school.

=> Despite / In spite of ____________________.

Although phái nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him khổng lồ go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go to lớn school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to lớn school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Cấu tạo BECAUSE

Because là một trong giới từ bỏ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Kết cấu BECAUSE trong giờ Anh được dùng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Cấu tạo BECAUSE OF

BECAUSE OF là 1 giới tự kép. Thay do đi với 1 mệnh đề như Because thì Because of vẫn đứng trước một danh từ bỏ hoặc nhiều danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có tính năng chỉ nguyên nhân tương tự như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc bình thường khi chuyển đổi từ Because sang trọng Because of là biến đổi mệnh đề sau Because thành một danh từ, cụm danh từ, đại tự hoặc V-ing. Một số phép tắc để biến hóa từ Because quý phái Because of như sau:

1. Công ty ngữ 2 vế vào câu như là nhau

Nếu thấy 2 chủ ngữ của 2 vế vào câu kiểu như nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, rượu cồn từ tiếp đến thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ với lại danh từ/cụm danh từ sinh hoạt vế “Because of…”

Sau lúc giản lược theo phép tắc 1, nếu chỉ từ lại danh từ/cụm danh từ ngơi nghỉ vế “Because of…” thì bảo quản danh từ/cụm danh tự đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have to lớn stay at home

➨ Because of a storm, students have lớn stay at home

Trong trường hòa hợp này, chúng ta sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà dùng “Because of a storm”.

3. Nếu bao gồm danh từ với tính từ sinh hoạt vế Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ và danh từ, ta chỉ việc đặt tính trường đoản cú trước danh từ bỏ để chế tạo thành nhiều danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Nếu như vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, ta vẫn đổi tính từ/trạng trường đoản cú thành danh trường đoản cú và hoàn toàn có thể sử dụng tính từ bỏ sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t like him

➨ Because of his bad action, she doesn’t like him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel lớn the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt kết cấu Because, Because Of và In Spite Of trong giờ đồng hồ Anh

1. Tư tưởng về cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of

Because là 1 giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới tự kép, được thực hiện trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ vì sao của sự việc, hành động.

Xem thêm: Gia Hạn Và Cách Đăng Ký Chứng Thư Số Với Cơ Quan Thuế Qua Mạng

In spite of là dùng như 1 giới từ, đứng trước danh từ xuất xắc V-ing để chỉ sự tương phản cho một hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Ofa. Cấu tạo because

Because + S + V + O

I lượt thích it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Cấu trúc because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Cấu tạo in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Trả lời phân biệt cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề cơ mà là 1 danh từ/ cụm danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Phương pháp chuyển câu từ kết cấu Because sang cấu tạo Because Of

Nguyên tắc thông thường khi đổi khác (Because sang Because Of) là chuyển đổi mệnh đề lép vế Because thành 1 danh từ, các danh từ, đại tự hay có thể là V-ing. Một số quy tắc để giúp đỡ bạn biến đổi từ Because sang Because of như sau:

a. Công ty ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy hai chủ ngữ của tất cả hai vế vào câu giống nhau, bạn hãy bỏ nhà ngữ vế Because, động từ kế tiếp thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo nguyên tắc 1, nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sinh hoạt vế “Because of…” thì bảo quản danh từ/cụm danh từ bỏ đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường hòa hợp này, các bạn sẽ không sử dụng “Because of being a storm” nhưng mà phải áp dụng “Because of a storm”.

c. Nếu có danh từ và tính từ sinh sống vế Because

Khi vế Because có nói tới cả tính từ cũng tương tự danh từ, bạn chỉ việc đặt tính từ trước danh tự để sinh sản thành các danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Giả dụ vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh trường đoản cú và hoàn toàn có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t like her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài bác tập thực hành thực tế (có đáp án)

1. Julia doesn’t go lớn school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go to lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has to lớn copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has lớn copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went to work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went to work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go khổng lồ work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t do the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn giải đáp đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had to lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa ko đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go to work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vị the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t bởi vì the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn đáp án đúng

1. Because vì tiếp nối là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì tiếp nối là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì tiếp đến là 1 các danh từ

4. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì tiếp nối là 1 cụm danh từ

Bài tập về kết cấu because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had khổng lồ hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in japan very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult khổng lồ understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had lớn hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in nhật bản very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of và because, in spite of trong giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án

1. Mary doesn’t go to school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have to copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have to lớn copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 7 Mới, Chương Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 7 Mới

9. Although he had a bad cold, William still went to lớn work

=>In spite of having a bad cold,William still went khổng lồ work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về cấu tạo because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had khổng lồ hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult lớn understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng