Bộ Sách Lớp 8 Bao Nhiêu Tiền

     
Danh mục sách của bộ sách giáo khoa lớp 8 :
ISÁCH GIÁO KHOA
1Toán 8 tập 1Bản8.000
2Toán 8 tập 2Bản8.000
3Vật lí 8Bản8.000
4Hóa học tập 8Bản12.000
5Sinh học 8Bản18.000
6Công nghệ 8Bản17.000
7Ngữ văn 8 tập 1Bản10.000
8Ngữ văn 8 tập 2Bản10.000
9Lịch Sử 8Bản12.000
10Địa lí 8Bản13.000
11Giáo dục công dân 8Bản4.000
12Âm nhạc mĩ thuật 8Bản15.000
13Bài tập Toán 8 tập 1Bản17.000
14Bài tập Toán 8 tập 2Bản16.400
15Bài tập trang bị lí 8Bản8.200
16Bài tập hóa học 8Bản13.300
17Bài tập Ngữ văn 8 tập 1Bản11.000
18Bài tập Ngữ văn 8 tập 2Bản10.700
19Bài tập Sinh học tập 8Bản12.400
20Bài tập lịch sử 8Bản11.900
21Bài tập Địa lí 8Bản11.300
22Bài tập Âm nhạc 8Bản6.800
23Bài tập Mĩ thuật 8Bản7.600
24
Bài tập giáo dục và đào tạo công dân 8Bản7.90025Bài tập công nghệ - Công nghiệp 8Bản16.70026
Tin học tập lớp 8 (SHS)Bản21.00027Bài tập tin học tập 8 (SHS)Bản23.00028Tập phiên bản đồ địa lý 8 (4 màu)Bản29.00029Tập phiên bản đồ tranh hình ảnh lịch sử 8 (4 màu)Bản29.00030Tiếng Anh 8 tập 1 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ )Bản45.00031Tiếng Anh 8 tập 2 - SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản45.00032Tiếng Anh 8 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản33.00033Tiếng Anh 8 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản33.000TỔNG CỘNG544.200

Có thể cài thêm các đầu sách sau :

1Tập bản đồ địa lý 8 (2 màu)Bản11.000
2Tập bản đồ tranh hình ảnh lịch sử 8 (2 màu)Bản10.500
3Vở bài tập toán 8 tập 1Bản25.000
4Vở bài bác tập toán 8 tập 2Bản25.000
5Vở bài bác tập ngữ văn 8 tập 1Bản25.000
6Vở bài xích tập ngữ văn 8 tập 2Bản25.000
7Vở bài tập tiếng anh 8 tập 1( Theo CT bắt đầu )Bản23.000
8Vở bài bác tập tiếng anh 8 tập 2( Theo CT bắt đầu )Bản23.000
9Vở bài xích tập sinh học 8Bản33.000
10Vở bài tập lịch sử vẻ vang 8Bản23.000
11Vở bài xích tập đồ lý 8Bản27.000
12Vở bài xích tập hóa học 8Bản34.000
13Thực hành năng lực sống giành riêng cho học sinh lớp 8Bản25.000

Mời các bạn viết nhận xét đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 ( Năm học tập 2022 - 2023) Đánh giá của người sử dụng về thành phầm này: