Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 18

     

A.PHONICS(1) Look at the words và stress marks. Say the words aloud. 1. 'ruler 2. 'hungry3. 'jacket4. 'trousers 5. In'vite6. Re'peat7.com'plete8. En'joy
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 18

Unite 18. What"s your phone number?

Bài 18. Số năng lượng điện thoại của chúng ta là gì?

 

A. PHONICS - phạt âm 

(1) Look at the words & stress marks. Say the words aloud. (Nhìn vào hầu hết từ sau và trọng âm của chúng. Đọc to gần như từ đó)

1. "ruler /ˈruːlə/ 

2. "hungry/ˈhʌŋɡri/

3. "jacket /ˈdʒakɪt/

4. "trousers /ˈtraʊzəz/

5. In"vite/ɪnˈvʌɪt/

6. Re"peat/rɪˈpiːt/

7.com"plete/kəmˈpliːt/

8. En"joy /ɪnˈdʒɔɪ/

2) complete with the words above. Use the correct forms of the words . Then say the sentences aloud

( ngừng với phần lớn từ trên. áp dụng những dạng đúng của từ.

Xem thêm: Giáo Án Lịch Sử Lớp 4 Cả Năm Và Rất Chi Tiết), Giáo Án Lịch Sử Lớp 4


Xem thêm: 1 Thìa Sữa Chua Vinamilk Bằng Bao Nhiêu Gam, Cách Quy Đổi


Sau đó đọc to những câu)

*

key:

1. Enjoys

Anh ấy thích chơi đá bóng

2. Repeat

Bạn có thể nhắc lại số điện thoại của người sử dụng được không?

3. Complete

Hoàn thành với đọc to gần như câu sau

4. Invite

Jenny ước ao mời Ann mang lại tiệc sinh nhật của mình

B. VOCABULARY - tự vựng

1) Match the words with the pictures (Nối những từ với những câu)

*

key:

1. B (đi bộ)

2. D (đi picnic)

3a (đi bơi)

4e (đi câu)

5c (đi trượt patanh)

2) Read và tick (v) (đọc và lưu lại v)

*

key:

1a

họ đi câu vào thời gian cuối tuần 

2c

Anh ấy đi trượt patanh vào chủ nhật

3a

Họ đi bộ vào buổi chiều

C. SENTENCE PATTERNS - cặp câu

1) Read and match. (đọc cùng nối)

*

key:

1c

2d

Cái cặp này từng nào tiền? Nó có mức giá 90 ngàn

3a

Bạn cũng muốn đi bộ không? Có

4b

Bạn có muốn đi nhảy đầm không? Xin lỗi, tớ k thể. Tớ k biết nhảy

2) Write the questions (viết câu hỏi)

*

key:

1. What"s your phone number?

Số năng lượng điện thoại của doanh nghiệp là gì?

2. What"s his phone number?

Số điện thoại của anh ấy là gì?

3. How much is the sản phẩm điện thoại phone?

Chiếc điện thoại này có mức giá bao nhiêu?

4. Would you like to go for a picnic?

Bạn cũng muốn đi picnic không?

5. Would you like to go skating?

Bạn có muốn đi trượt patanh không?

D. SPEAKING - nói

1) Read ad reply (đọc cùng đáp)

*

key: 

a. Số năng lượng điện thoại của khách hàng là gì?

b. Số điện thoại của cha bạn là gì?

c. Bạn vẫn muốn đi bộ bây giờ không?

d. Bạn vẫn muốn đi câu vào vào cuối tuần không?

2) Say your phone number

Nói về số điện thoại cảm ứng thông minh của bạn

E. READING - đọc

1) Read & complete . (đọc cùng hoàn thành)

*

key:

1. F

Tôi sẽ nói đây

2. D

Xin lỗi tớ không thể

3. A

Bạn có muốn đi câu không?

4. B

Tớ rất muốn

5. E

Số điện thoại cảm ứng thông minh cậu là gì?

6. C

2) Read và circle (đọc và khoanh)

*

key:

1b

Vào cuối tuần, Mai đi leo núi cùng với bạn

2a

các bạn nữ thích chơi ước lông

3b

Các các bạn trai say mê bơi

4b

Mai phù hợp chụp ảnh

Vào cuối tuần, Mai đi leo núi với bạn. Họ có nhu cầu thư giãn và tận hưởng không khí trong lành. các bạn gái thích chơi cầu lông và Các chúng ta trai thích bơi trong hồ. Mai ưng ý chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Cô ấy đam mê nấu 1 bữa trưa lớn cho các bạn. Chúng ta đang hết sức vui vẻ