BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ

     

Hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng phương thức thế và cách thức cộng đại số. Nắm vững cách giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn bằng phương thức thế và phương thức cộng đại số.

Bạn đang xem: Bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


*
Xem video bài giảng này làm việc đây!

Bài tập cơ bạn dạng

Chưa làm cho bài

Bạn chưa làm bài xích này

Bài tập với những dạng bài ở tầm mức cơ bạn dạng để các bạn làm quen cùng hiểu được văn bản này.

Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bài triệu tập bình

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài bác này

Bài tập với khoảng độ khó khăn vừa phải giúp đỡ bạn thuần thục hơn về ngôn từ này.

Xem thêm: Sách Giáo Viên Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 Theo Vnen, Tự Nhiên Và Xã Hội 3

Thưởng buổi tối đa : 5 hạt dẻ

Bài tập nâng cao

Chưa làm bài

Bạn không làm bài bác này

Dạng bài xích tập cải thiện với độ nặng nề cao nhất, giúp bạn hiểu sâu hơn và bốn duy không ngừng mở rộng hơn.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 9 Bài 11, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 11

Thưởng buổi tối đa : 7 phân tử dẻ


Lý thuyết - Giải hệ phương trình bằng phương thức thế và phương thức cộng đại số


1. Giải hệ phương trình bằng phương thức thế

a. Phép tắc thế

Quy tắc thế dùng làm biến đối một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Nguyên tắc thế tất cả 2 cách sau:

Bước 1: từ 1 phương trình đã cho (coi là phương trình lắp thêm nhất) ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi nắm vào phương trình vật dụng hai và để được một phương trình new (chỉ gồm một ẩn)

Bước 2: dùng phương trình mới ấy sửa chữa cho phương trình lắp thêm hai vào hệ (phương trình trước tiên cũng thường được thay thế bởi hệ thức trình diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở cách 1)

b. Giải pháp giải hệ phương trình bằng phương thức thế

Bước 1: áp dụng quy tắc cụ để biến hóa đối hệ phương trình đã mang đến thành hệ phương trình mới, trong số ấy có một phương trình một ẩn

Bước 2: Giải phương trình một ẩn vừa tất cả rồi suy là nghiệm của hệ đã cho

c) Ví dụ:

Giải hệ phương trình sau bằng phương thức thế$egincasesx-3=3\3x-4y=2endcases$

$egincasesx-3=3\3x-4y=2endcases\ Leftrightarrowegincasesx=y+3\3x-4y=2endcases\ Leftrightarrowegincasesx=y+3\3(y+3)-4y=2endcases\ Leftrightarrowegincasesx=y+3\3y+9-4y=2endcases\ Leftrightarrowegincasesy=7\x=7+3=10endcases$

Vậy hệ phương trình tất cả nghiệm tuyệt nhất (x; y) = (10; 7)

2. Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số

a. Quy tắc cộng đại số

Quy tắc cùng đại số sử dụng để đổi khác một hệ phương trình thành một hệ phương trình mới tương tự với hệ phương trình đã cho. Có 2 bước:

Bước 1: cộng hay trừ từng vế 2 phương trình của hệ phương trình đã mang đến để được phương trình mới

Bước 2: sử dụng phương trình bắt đầu ấy sửa chữa thay thế cho một trong các hai phương trình của hệ (giữ nguyên phương trình kia)

b. Bí quyết giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số

Bước 1: Nhân cả hai vế của từng phương trình với một số trong những thích thích hợp (nếu cần) làm thế nào để cho các hệ số của một ẩn nào đó trong nhì phương trình của hệ đều bằng nhau hoặc đối nhau.

Bước 2: Áp dụng quy tắc cộng đại số và để được phương trình mới, trong các số đó có một phương trình mà thông số của một trong các hai ẩn bởi 0 (tức là phương trình 1 ẩn)

Bước 3:Giải phương trình một ẩn vừa gồm rồi suy là nghiệm của hệ vẫn cho

c. Ví dụ:

Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương thức cộng đại số$egincases3x-y=5\2x+y=15endcases$

$egincases3x-y=5\2x+y=15endcases\ Leftrightarrowegincases5x=20\2x+y=15endcases\ Leftrightarrowegincasesx=4\2.4+y=15endcases\ Leftrightarrowegincasesx=4\y=7endcases$

Vậy hệ phương trình gồm nghiệm tốt nhất (x; y) bởi (4; 7)

Ví dụ 2:Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số$egincasesx-2y=6\2x+y=18endcases$

$egincasesx-2y=6\2x+y=18endcases\ Leftrightarrowegincases2x-4y=12\2x+y=18endcases\ Leftrightarrowegincases-5y=-6\2x+y=18endcases\ Leftrightarrowegincasesy=frac65\2x+frac65=18endcases\ Leftrightarrowegincasesy=frac65\2x=frac845endcases\ Leftrightarrowegincasesy=frac65\x=frac425endcases$