Được đăng vào lúc 08:52:PM - 26/02/2017 bởi Nguyễn Minh Anh giải phương trình sau 0 0

4\sqrt{1+x} - 1 = 3x + 2\sqrt{1-x} + \sqrt{1-x^{2}}

Bình luận:

   
 • <<
 •  
 • <
 •  
 • 1
 •  
 • >
 •  
 • >>

bất phương trình

07:11 PM - 15/01/2018 bởi Lê Thị Kim Lăng

cho a>0 b>0 c>0 chứng minh :\frac{a^{5}}{b^{3}} +\frac{b^{5}}{c^{3}} +\frac{c^{5}}{a^{3}} \geq \frac{a^{3}}{b}+\frac{b^{3}}{c}+\frac{c^{3}}{a}
giúp mik với ạ cần gấp 
 

chương 3 hình học phương trình tổng quát của đường thẳng

12:07 AM - 10/03/2017 bởi nguyễn phan hoài lâm

D1 : (2m-1)*x+y+2=0
D2 : x + (m-1)*y+m-3 =0

Tam giác cân

06:04 PM - 28/11/2016 bởi Huỳnh Lưu Ly

Giải theo cấp THCS lớp 7
Cho tam giác ABC có góc A=60. Dựng ra ngoài tam giác đó các tam guacs đều ABM và ACN.
CM: 3 điểm A,M,N thẳng hàng

phép toán vecto

05:00 PM - 17/07/2016 bởi Bùi Kim Hòa

cho hình bình hành ABCD , lấy điểm E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. CMR: vecto OA+vectoOB+vecto OC+ vecto OD = vecto O

Hãy chỉ em liền đi ạ

03:18 PM - 17/05/2016 bởi Nguyễn Thành Công

cho đường tròn(O;R) lấy điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA;MB của (O;R) kẻ AH vuông góc với MB tại H, đường thẳng AH cắt đường tròng tại N đường tròn đường kính NA cắt các đường thẳng AB và MA thứ tự tại I và K 
a/ cm tứ giác NHBI nội tiếp
b/ cm tam giác NHI đồng dạng với tam giác NIK

Bạn đã sẵn sàng?!

Bắt đầu thi