Giới thiệu Gameshow Olympia Quiz.

Olympia Quiz là hệ thống các cuộc thi Olympia gồm có 4 vòng thi là Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Gameshow chỉ có thể tham gia qua các các hình thức website/wapsite/ứng dụng.

Hướng dẫn đăng ký qua web/wap:
- Đăng ký tài khoản miễn phí trên website http://olympiaplus.vn/dangky.html
- Nhân dịp ra mắt, dịch vụ sẽ miễn phí tham gia cho toàn bộ người chơi. Để tham gia, sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng truy cập website/wapsite dịch vụ hoặc khởi chạy ứng dụng, chọn Olympia Quiz và click Tham gia ngay để bắt đầu chơi. Kết thúc cuộc thi hệ thống sẽ hiển thị tổng kết điểm số của người chơi, có thể chơi lại nhiều lần tuy nhiên điểm số ghi được ở lần tham gia đầu tiên sẽ được tính điểm để xếp hạng người chơi.

Thể lệ - Luật chơi Olympia Quiz

Một cuộc thi Olympia Quiz gồm có 4 vòng: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích với luật chơi như sau:

Vòng 1 - Khởi động: Có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm 4 đáp án, 15 giây cho 1 câu hỏi (hết 15 giây sẽ tự động chuyển sang câu kế tiếp)
10 điểm cho câu trả lời đúng, trả lời sai hoặc không trả lời không bị trừ điểm.

Vòng 2 - Vượt chướng ngại vật: Có 5 câu hỏi là 5 ô chữ với gợi ý cho sẵn. 30 giây cho 1 câu hỏi (hết 30 giây sẽ tự động chuyển sang câu kế tiếp).
Có thể chọn trả lời từ chìa khóa (chướng ngại vật) bất kỳ khi nào bằng cách bấm vào từ chìa khóa trên màn hình. Chướng ngại vật là 1 ô chữ có liên quan đến các ô chữ còn lại.
Trả lời đúng mỗi ô chữ được 15 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.
Trả lời từ chìa khóa khi chưa mở ô chữ nào được 100 điểm, khi mở 1 ô chữ được 80 điểm, khi mở 2 ô chữ được 60 điểm, khi mở 3 ô chữ được 40 điểm, khi mở 4 ô chữ được 20 điểm, khi mở 5 ô chữ được 10 điểm.
Trả lời sai từ chìa khóa thì sẽ dừng vòng thi Vượt chướng ngại vật và chuyển sang vòng Tăng tốc.

Vòng 3 - Tăng tốc: Có 4 câu hỏi IQ dạng trắc nghiệm 4 đáp án, 30 giây cho 1 câu hỏi (hết 30 giây sẽ tự động chuyển sang câu kế tiếp).
Trả lời câu hỏi trong vòng 10 giây được 40 điểm, trong vòng 11-20 giây được 30 điểm, trong vòng 21-30 giây được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Vòng 4 - Về đích: Có 4 câu hỏi kiến thức tổng hợp dạng nhập đáp án bằng bàn phím hoặc sắp xếp câu, 30 giây cho 1 câu hỏi.
Trả lời đúng ghi được 20 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời không bị trừ điểm.
Có thể chọn ngôi sao hy vọng 1 lần ở bất kỳ câu nào, trả lời đúng được nhân đôi số điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm.

Tham gia ngay

Bảng xếp hạng top 100

Hạng Tài khoản Cấp độ Điểm

Bạn đã sẵn sàng?!

Bắt đầu thi